Madonas pilsētas ielu rekonstrukcija II kārta

 IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ


Projekts tiek īstenots darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.6.prioritātes „Policentriska attīstība” 3.6.1.pasākuma „Atbalsts ilgtspējīgai pilsētvides un pilsētreģionu attīstībai” 3.6.1.1.aktivitātes „Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai” ietvaros.

Projekta nosaukums

Madonas pilsētas ielu rekonstrukcija II kārta

Projekta īstenošanas termiņš

16.12.2010. – 30.09.2014.

Projekta mērķis

Nodrošināt ilgtspējīgu transporta infrastruktūras attīstību Madonas pilsētā, atrisinot pilsētas iedzīvotāju un viesu pārvietošanās problēmas, uzlabojot satiksmes drošību un paaugstinot transporta sistēmas efektivitāti

Projektā veicamās darbības

Pilsētas transporta infrastruktūras rekonstrukcija 5,911 km kopgarumā. Rekonstrukcijas ietvaros tiks izbūvēts:

  • jauns ielu segums,
  • veloceliņi un ietves, 
  • rekonstruēts esošais un papildus uzstādīts jauns ielu apgaismojums, 
  • izbūvētas stāvvietas, 
  • labiekārtota teritorija, 
  • uzstādīti satiksmes organizācijas tehniskie līdzekļi,
  • rekonstruētas sabiedriskā transporta pieturvietas.

Rekonstrukcijas darbi tiks veikti sekojošās pilsētas ielās:

1) Ceriņu iela;

2) Rīgas iela;

3) Dārza iela;

4) Saules iela (posmā no Rīgas līdz Rūpniecības ielai);

5) Skolas iela (posmā no Raiņa līdz Rūpniecības ielai);

6) Upes iela;

7) Blaumaņa iela.

Finansējums

Kopējais projekta plānotais finansējums 4 184 733,00 Ls

Projekta attiecināmās izmaksas 2 829 855,00 Ls, no kurām
     ERAF finansējums (85%) – 2 405 376,00 Ls
     Valsts finansējums (3%) - 84 895,00 Ls
     Pašvaldības finansējums (12%) – 339 584,00 Ls.

Projekta ieviešanas gaita

21.06.2011. noslēgti līgumi ar SIA „CEKA M” par
1) Ceriņu ielas rekonstrukciju, 
2) Rīgas un Dārza ielas (posmā no Blaumaņa līdz Rīgas ielai) rekonstrukciju,
3) Skolas ielas (posmā no Raiņa līdz Rūpniecības ielai) un Upes ielas rekonstrukciju,
4) Blaumaņa ielas (posmā no Saieta laukuma līdz Biržu ielai) rekonstrukciju,
5) Blaumaņa ielas ( posmā no Biržu ielas līdz Rūpniecības ielai) rekonstrukciju

11.05.2012. ekspluatācijā nodota Ceriņu iela

07.05.2013.noslēgts līgums ar SIA „Lemminkainen Latvia” par Saules ielas (posmā no Rīgas ielas līdz Rūpniecības ielai) rekonstrukciju

Projekta vadītājs

Nauris Volkovs
Tālr. 64860088, 26477165, e-pasts: nauris.volkovs@madona.lv

Publicitāte

Eiropas Savienības fondu finansējums- pilsētas transporta infrastuktūras sakārtošanai! 

 

 

Madonas pilsētas rekonstruējamo ielu shēmas:

 Ceriņu iela

 Skolas iela - 1, Skoals iela - 2, Skolas iela - 3

 Upes iela

 Rīgas iela - 1, Rīgas iela - 2, Rīgas iela - 3, Rīgas iela - 4, Rīgas iela - 5

 Blaumaņa iela - 1,  Blaumaņa iela - 2,  Blaumaņa iela - 3,  Blaumaņa iela - 4,
 Blaumaņa iela - 5,  Blaumaņa iela - 6

 Saules iela - 1  Saules iela - 2  Saules iela -3


Satiksmes organizācijas shēmas būvdarbu laikā:

 Saules ielā


 Rīgas/Dārza ielā


© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums