Madonas pilsētas ielu rekonstrukcija I kārta

 IEGULDĪJUMS TAVĀ NĀKOTNĒ

 

 Projekts tiek īstenots darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.6.1.1. aktivitātē „Nacionālas un reģionālas nozīmes attīstības centru izaugsmes veicināšana līdzsvarotai valsts attīstībai”. 

Projekta īstenošanas termiņš

23.03.2009. – 21.09.2013.

Projekta mērķis

Nodrošināt ilgtspējīgu transporta infrastruktūras attīstību Madonas pilsētā, atrisinot pilsētas iedzīvotāju un viesu pārvietošanās problēmas, uzlabojot satiksmes drošību un paaugstinot transporta sistēmas efektivitāti

Projektā veicamās darbības

Pilsētas transporta infrastruktūras rekonstrukcija 4,595 km kopgarumā. Rekonstrukcijas ietvaros tiks izbūvēts:
        - jauns ielu segums, 
        - veloceliņi un ietves,
        - rekonstruēts esošais un papildus uzstādīts jauns ielu apgaismojums,
        - izbūvētas stāvvietas,
        - labiekārtota teritorija,
        - uzstādīti satiksmes organizācijas tehniskie līdzekļi,
        - rekonstruētas sabiedriskā transporta pieturvietas.
 

Rekonstrukcijas darbi tiks veikti sekojošās pilsētas ielās:

          1) Kalēju iela;
          2) Veidenbauma iela;
          3) Kalna iela;
          4) Augu iela;
          5) Akmeņu iela;
          6) M.Riekstas iela;
          7) Valdemāra bulvāris (posmā no Raiņa līdz Skolas ielai);
          8) Ausekļa iela (posmā no Kalna ielas);
          9) Daugavas iela

Finansējums

Projekta attiecināmās izmaksas 1 544 673 Ls, no kurām
      ERAF finansējums (85%) – 1 312 972 Ls
      Valsts finansējums (4,5%) – 69 510 Ls
      Pašvaldības finansējums (10,5%) – 225 883 Ls

Projekta ieviešanas gaita

29.06.2009. noslēgts līgums ar SIA „8CBR” par Kalna ielas rekonstrukciju

14.07.2009. noslēgts līgums ar SIA „Talce” par Kalēju ielas rekonstrukciju

04.08.2009. noslēgts līgums ar SIA „8CBR” par Augu, Martas Riekstas un Valdemāra bulvāra rekonstrukciju

18.01.2010. noslēgts līgums ar PS „SVENTE HOLDING un VALMRKS” par Akmeņu ielas rekonstrukciju

04.02.2010. noslēgts līgums ar SIA „Abrasiv” par Veidenbauma, Ausekļa un Daugavas ielas rekonstrukciju

30.07.2010. ekspluatācijā nodota Kalēju iela

06.10.2010. ekspluatācijā nodota Kalna iela

14.12.2010. ekspluatācijā nodota Augu iela

20.12.2010. ekspluatācijā nodota M.Riekstas iela un Valdemāra bulvāris

22.09.2011. lauzts līgums ar SIA „Abrasiv” par Veidenbauma, Ausekļa un Daugavas ielas rekonstrukciju

20.06.2012. noslēgts līgums ar SIA „CEKA M” par Veidenbauma, Ausekļa un Daugavas ielas rekonstrukciju

11.10.2013. ekspluatācijā nodotas Veidenbauma, Ausekļa un Daugavas ielas

28.11.2013. ekspluatācijā nodota Akmeņu iela


Projekta ieviešana pabeigta

Projekta vadītājs

Nauris Volkovs
Tālr. 64860088, 26477165,
e-pasts: nauris.volkovs@madona.lv

Publicitāte

Eiropas Savienības fondu finansējums- pilsētas transporta infrastuktūras sakārtošanai! 


 Eiropas fondu līdzekļi izlietoti ielu sakārtošanai. “Madonas Novada Vēstnesis” 2015.gada februārī 
‌Ielu rekonstrukcijas projekti Madonā. Publikācija “Madonas Novada Vēstnesis” 2013.gada decembrī 


   Satiksmes organizācijas shēmas būvdarbu laikā:

 Daugavas iela

 Ausekļa iela

 Veidenbauma iela


Madonas pilsētas rekonstruējamo ielu shēmas: 


 Ielu plāns

 Akmeņu iela - 1;  Akmeņu iela - 2

 Ausekļa iela - 1;  Ausekļa iela - 2

 Veidenbauma iela - 1; Veidenbauma iela - 2; Veidenbauma iela - 3;

 

© 2008-2023 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums