Ieviest un demonstrēt viedās pilsētvides tehnoloģijas Madonas pilsētā, nomainot ielu apgaismojumu uz LED apgaismojumu ar viedo vadību, Ident. Nr. EKII-3/12


Projekta īstenošanas termiņš

26.02.2019. – 26.02.2021.

Projekta mērķis

Ieviest un demonstrēt viedās pilsētvides tehnoloģijas Madonas pilsētā, nomainot ielu apgaismojumu uz LED apgaismojumu ar viedo vadību, tādā veidā samazinot siltumnīcefekta gāzu emisijas.

Pēc veiktajiem aprēķiniem, elektroenerģijas patēriņa samazinājums (ietaupījums) veicot visas projekta aktivitātes būs 498,592 MWh gadā un CO2 emisiju samazinājums 54 346,57 kg CO2 gadā.

Projektā veicamās darbības

Projekta ietvaros plānota 889 esošo nātrija tipa gaismekļu nomaiņa uz gaismu izstarojošu diožu (LED) tipa  gaismekļiem.

Projektā paredzēts īstenot šādas darbības:

1.    Esošo gaismekļu demontāža – 889 gab.;

2.    LED gaismekļu ar nominālo jaudu 30W (24 gab.), 46W (185 gab.), 61W (77 gab.), 78W (340 gab.) un 100W (263 gab.) iegāde un montāža;

3.    Viedā apgaismojuma sistēmas segmenta kontrolieru iegāde un montāža – 23 gab.;

4.    Gaisa piesārņojuma sensora iegāde un montāža - 1 gab.;

5.    Projekta rezultātu demonstrēšana;

Plānots apgaismojumu nomainīt pilsētas 59 ielās, kurās šobrīd tiek izmantoti Na tipa gaismekļi ar jaudu 100W (112 gab.), 150W (428 gab.), 250W (345 gab.) un 70 W (4 gab.). Aprēķinātais esošais elektroenerģijas patēriņš  (pieņemot gaismekļu gada darbības laiku – 3700h) ir 675 472 kWh gadā.  Pēc visu aktivitāšu īstenošanas, ņemot vērā aprēķinus, elektroenerģijas patēriņš apgaismojumam ar viedo vadības sistēmu būs 498 592 kWh gadā, kas dos CO2 emisiju samazinājumu 54 347 kg CO2  gadā.

Finansējums

EKII (Emisijas kvotu izsolīšanas instruments)  finansējums – EUR 482 462,43

Madonas novada pašvaldības finansējums – EUR 306 727, 37

Projekta ieviešanas gaita

31.07.2019. Izsludināta iepirkuma procedūra “Esošo ielu gaismekļu nomaiņa uz LED gaismekļiem, izveidojot viedās pilsētvides tehnoloģiju sistēmu Madonas pilsētā”, Ident. Nr. MNP2019/26_EKII
20.11.2019. Pieņemts Madonas novada pašvaldības domes lēmums Nr. 566 (protokols Nr. 22, 34.p.) par izmaksu apstiprināšanu pēc veiktās būvdarbu iepirkuma procedūras
05.02.2020. noslēgts līgums ar SIA "Vizulo Solutions" par  Esošo ielu gaismekļu nomaiņa uz LED gaismekļiem, izveidojot viedās pilsētvides tehnoloģiju sistēmu Madonas novadā.
29.04.2020. Uzsākti būvdarbi Madonas pilsētā.
01.05.2020. - 31.07.2020. Madonas pilsētas ielās - Avotu, Miera, Orehozujevas, Maza, Cesvaines, Ausekļa, Gaujas, Veidenbauma, Ceriņu, Daugavas, Liepājas, Maskavas, Bērzu, O. Kalpaka, Ezera, Valmieras, Kalna, Augu, Raiņa demontēti 383 nātrija tipa gaismekļi un uzstādīti 391 LED tipa gaismekli ar jaudu 78 W un 100 W.
01.08.2020. - 31.10.2020. Madonas pilsētas ielās - Mednieku, Poruka, Priežu, Mārtiņa, Aiviekstes, Aronas, Gaiziņa, Ozolu, Nagates, Strautu, Ābeļu, Vestienas, Dārza, Akmeņu, Martas Riekstas, Rūpniecības demontēti 338 nātrija tika gaismekļi un uzstādīti 338 LED tipa gaismekļi ar jaudu 30 W, 46 W, 61 W un 100 W.
01.11.2020. - 17.02.2021. Madonas pilsētas ielās - Gaujas, Strazdu, Egļu, Ievu, Liepājas, Mēness, Meža, Patkules, Pļavu, Vidus, Vidzemes, Vītolu, Lazdonas, Jaunā, Alunāna, Biržu, Upes, Rēzeknes, Dumpu, Mazā Saules, Parka, Lazdu, Tirgus ielās, Valdemāra bulvārī un Saieta laukumā demontēti 160 nātrija tipa gaismekļi un uzstādīti 160 LED tipa gaismekļi ar jaudu 30 W, 46 W, 61 W un 78 W.
Uzstādīti 23 viedās apgaismojuma sistēmas segmenta kontrolieri.
Uzstādīti 889 gaismekļa kontrolieri un satiksmes uzskaites sensori.
17.02.2021. Būvdarbi pabeigti.
Projekta īstenošanas laikā no 26.02.2019. - 26.02.2021. nodrošināti publicitātes pasākumi Madonas novada pašvaldības mājas lapā www.madona.lv, Madonas novada reģionālajā laikrakstā "Stars", organizēts e-seminārs, uzstādīta informatīvā plāksne, informatīvais stends un izgatavoti bukleti.


Projekta vadītāja

Vārds uzvārds: Indra Kārkliņa

Telefons  29324572, e-pasts:  indra.karklina@madona.lv

 

© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums