Madonas pilsētas tranzīta ielu rekonstrukcija - II, III, IV kārta

ERAF logo

Projekts tiek īstenots darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2.prioritātes „Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana” 3.2.1.pasākuma „Pieejamības un transporta sistēmas attīstība” 3.2.1.2.aktivitātes „Tranzītielu sakārtošanu pilsētu teritorijās” ietvaros

Projekta īstenošanas termiņš

26.09.2012. – 30.09.2014.

Projekta mērķis

Reģionālā autoceļa (P62) Krāslava – Preiļi – Madona maršruta turpinājuma nolietojušos Rūpniecības ielas posmu rekonstrukcija Madonas pilsētā

Projektā veicamās darbības

Projektā ir paredzēts veikt Madonas apvedceļa posmu 2,72 km kopgarumā sakārtošanu:

(1) Rūpniecības iela posmā no P37 rotācijas loka līdz Augu ielai,

(2) Rūpniecības iela posmā no dzelzceļa (Madona-Gulbene) pārbrauktuves līdz Slimnīcas ielai,

(3) Rūpniecības iela posmā no Slimnīcas ielas līdz O.Kalpaka ielai

Rekonstrukcijas ietvaros paredzēts veikt:

  • brauktuvju rekonstrukciju,
  • gājēju un velosipēdistu celiņu izbūvi,
  • ielu apgaismojuma izbūvi,
  • sabiedriskā transporta pieturvietu rekonstrukciju,
  • nepieciešamo satiksmes organizācijas līdzekļu uzstādīšanu.

Finansējums

Kopējais projekta plānotais finansējums 2 336 831,90 Ls

Projekta attiecināmās izmaksas 2 328 028,97 Ls, no kurām
      ERAF finansējums (85%) – 1 976 496,59 Ls
      Valsts finansējums (3%) – 69 840,87 Ls
      Pašvaldības finansējums (12%) – 281 691,51 Ls

Projekta ieviešanas gaita

06.01.2012. noslēgts līgums ar SIA „MKM Engineering” par tehniskā projekta izmaiņām, aktualizāciju un autoruzraudzību
20.11.2012. izsludināts atklāts konkurss par rekonstrukcijas būvdarbiem ID Nr.MNP2012/57_ERAF
14.02.2013. izsludināts atklāts konkurss par rekonstrukcijas būvdarbu uzraudzību ID Nr.MNP2013/5_ERAF
19.04.2013. noslēgts līgums ar SIA „Polyroad” par būvdarbu uzraudzību
19.04.2013. noslēgts līgums ar SIA „8 CBR” par būvdarbiem
uz 01.10.2013.:
 
       brauktuvei ir uzklāta asfaltbetona apakškārta,
       nobruģētas gājēju ietves un veloceliņi,
       izbūvēts ielas apgaismojums,
       izbūvētas lietus ūdens novades sistēmas,
       tiek veikta apzaļumošana

2013.gada decembrī panākta vienošanās ar Satiksmes ministriju par tās īpašumā esošās zemes pārņemšanu, lai projekta ietvaros varētu rekonstruēt Rūpniecības un O.Kalpaka krustojumu, izbūvējot tajā apļveida krustojumu. Tiek gatavota tehniskā dokumentācija būvdarbu iepirkuma izsludināšanai 

 

 

Projekta vadītājs

Nauris Volkovs
Tālr. 64860088, 26477165, e-pasts:
nauris.volkovs@madona.lv

Publicitāte

Eiropas Savienības fondu finansējums- pilsētas transporta infrastuktūras sakārtošanai! 

Video: 
 https://youtu.be/WAbb6LY5Rew

https://youtu.be/LE9ekdE1CNs


1.Uzsākti Rūpniecības ielas rekonstrukcijas darbi. Madonas novada vēstnesis. 2013.gada maijs, 7.lpp. 

2. Eiropas fondu līdzekļi izlietoti ielu sakārtošanai. “Madonas Novada Vēstnesis” 2015.gada februārī 
3.Ielu rekonstrukcijas projekti Madonā. Publikācija “Madonas Novada Vēstnesis” 2013.gada decembrī 

Rūpniecības iela no Dzelzceļa pārbrauktuves līdz Slimnīcas ielai
Rūpniecības iela no Pļaviņu rotācijas loka līdz Augu ielai
Rūpniecības iela no Silmnīcas ielas līdz Lazdonas ielai 2
Rūpniecības iela no Slimnīcas ielas līdz Lazdonas ielai 1
Satiksmes organizācijas shēma būvdabu laikā_Madona Rūpniecības ielas rekonstrukcija  II, III, IV kārta  
© 2008-2023 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums