Paziņojums par lokālplānojuma apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu

2019. gada 19. martā Madonas novada pašvaldības domē pieņemts lēmums Nr. 103 (protokols Nr.4,  8.p.)  "Par lokālplānojuma zemes vienībās ar kadastra Nr.70010011570; 70010011569; 70010011571; 70010011572, 70010011373, Saules ielā,  Madonas pilsētā, Madonas novadā, kas groza Madonas novada teritorijas plānojumu, apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu” un izdoti saistošie noteikumi Nr.3 "Lokālplānojuma zemes vienībās ar kadastra Nr.70010011570; 70010011569; 70010011571; 70010011572, 70010011373, Saules ielā,  Madonas pilsētā, Madonas novadā, kas groza Madonas novada teritorijas plānojumu, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa".

Ar apstiprināto lokālplānojumu var iepazīties Madonas novada pašvaldības mājaslapā www.madona.lv un interneta portālā geolatvija.lv.

 Lēmums
Saistošie noteikumi Nr.3
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
Funkcionālais zonējums (grafiskā daļa)‌‌
Paskaidrojuma raksts
‌Iesūtīts: 21.03.2019 00:00
 
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums