Paziņojums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu

 

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir grozīt teritorijas plānojumu, lai radītu priekšnoteikumus teritorijas ilgtspējīgai attīstībai, sekmējot ražošanas apbūves teritoriju attīstību atbilstoši Madonas novada pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģijai 2013. - 2020.gadam. Lokālplānojuma teritorijā paredzēts izveidot jaunu kompozīta koka kluču ražotni, tādējādi paredzot Madonas novada teritorijas plānojumā augstāk minētajos nekustamajos īpašumos mainīt plānoto (atļauto) izmantošanu uz Rūpniecības apbūves teritoriju (R).

Rakstiski priekšlikumi un ieteikumi lokālplānojuma izstrādei adresējami Madonas novada pašvaldībai Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801, fiziskām personām norādot savu vārdu, uzvārdu, adresi, juridiskām personām - nosaukumu, reģistrācijas datus, adresi līdz 2017.gada 30.martam.

Kontaktpersona: Madonas novada pašvaldības Attīstības nodaļas teritorijas plānotāja Ilona Gleizde, e-pasts: ilona.gleizde@madona.lv, tel. 25615880, adrese: Saieta laukums 1, 204.kabinets, Madona, Madonas novads, LV-4801.

Informācija pieejama arī interneta vietnē www.geolatvija.lv sadaļā Teritorijas attīstības plānošana.
‌Lēmums par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu

‌Lēmums par lokālplānojuma darba uzdevuma apstiprināšanu

‌Lokālplānojuma robeža Madonas pilsētā
‌Lokālplānojuma robeža 
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums