Paziņojums par lokālplānojuma apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu

2020. gada 27. februārī Madonas novada pašvaldības domē pieņemts lēmums Nr. 83 (protokols Nr.5, 4.p) “Par lokālplānojumu nekustamajā īpašuma “Strauti”, Bērzaunes pagasts, Madonas novads, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7046 009 0007 daļā, kas groza Madonas novada teritorijas plānojumu, apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr. 4 izdošanu”, kā rezultātā izdoti saistošie noteikumi Nr.4 "“Nekustamā īpašuma Kārļa ielā 1B, Sauleskalns, Bērzaunes pagasts, Madonas novads, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7046 009 0284 daļā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa”

Ar apstiprināto lokālplānojumu var iepazīties interneta portālā www.geolatvija.lv 

‌Lēmums

© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums