Grozījumi lokālplānojuma darba uzdevumā Nr.LP-2019-08 lokālplānojuma izstrādei nekustamajā īpašuma “Strauti”, Bērzaunes pagasts, Madonas novads, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7046 009 0007, kas groza Madonas novada teritorijas plānojumu

Madonas novada pašvaldība 2019. gada 31. jūlijā tika veikti grozījumi 16.04.2019 apstiprinātajā lokālplānojuma nekustamā īpašuma “Strauti”, Bērzaunes pagastā, Madonas novadā darba uzdevumā Nr. LP-2019-08.

Ar papildus informāciju var iepazīties Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā https://geolatvija.lv/geo/. 

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus par lokālplānojuma izstrādi  iesniegt Madonas novada pašvaldībā, Saieta laukumā 1, 101.kab., Madonā, LV-4801 vai elektroniski pa e-pastu: dome@madona.lv, fiziskām personām norādot vārdu, uzvārdu, dzīves vietas adresi, juridiskām personām norādot reģistrācijas numuru, reģistrācijas un darbības vietas adresi.


Pielikumā -darba uzdevums
Iesūtīts: 31.07.2019 00:00
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums