Paziņojums par "Lokālplānojuma nekustamā īpašumā "Strauti", Bērzaunes pagasts, Madonas novads, zemes vienībā ar kadastra apzīmējums 7046 009 0007, kas groza Madonas novada teritorijas plānojumu" izstrādes uzsākšanu

Saskaņā ar Madonas novada pašvaldības 2019. gada 14. aprīļa domes sēdes lēmumu Nr. 146 (protokols Nr.6,11.p.) “PAr lokālplānojumu nekustamā īpašuma "Strauti", Bērzaunes pagasts, Madonas novads, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7046 009 0007, kas groza Madonas novada teritorijas plānojumu"

Madonas novada pašvaldības dome vēlas informēt, ka  tiek uzsākts izstrādāt lokālplānojumu nekustamā īpašuma "Strauti", zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7046 009 0007.

Ar papildus informāciju var iepazīties Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā https://geolatvija.lv/geo/. 

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus par lokālplānojuma izstrādi  iesniegt Madonas novada pašvaldībā, Saieta laukumā 1, 101.kab., Madonā, LV-4801 vai elektroniski pa e-pastu: dome@madona.lv, fiziskām personām norādot vārdu, uzvārdu, dzīves vietas adresi, juridiskām personām norādot reģistrācijas numuru, reģistrācijas un darbības vietas adrese.

Darba uzdevums.

‌Lēmums.

Iesūtīts: 17.04.2019 00:00
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums