Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu

Lokālplānojuma izstrādes mērķis ir grozīt teritorijas plānojumu, lai radītu priekšnoteikumus teritorijas ilgtspējīgai attīstībai, sekmējot publiskās apbūves teritoriju attīstību atbilstoši Madonas novada pašvaldības ilgtspējīgas attīstības stratēģijai 2013. - 2020.gadam. Lokālplānojuma teritorijā paredzēts mainīt teritorijas plānojumā noteikto plānoto teritorijas izmantošanu uz publiskās apbūves teritoriju (P), kas piemērojama bagiju trases izveidei, kā arī pārplānot transporta infrastruktūras teritoriju Madonas pilsētas daļai starp Gaujas ielu un Saules ielu.

Rakstiski priekšlikumi un ieteikumi lokālplānojuma izstrādei adresējami Madonas novada pašvaldībai Saieta laukums 1, Madona, Madonas novads, LV-4801, fiziskām personām norādot savu vārdu, uzvārdu, adresi, juridiskām personām – nosaukumu., reģistrācijas datus, adresi līdz 2017.gada 31.maijam.

Kontaktpersona: Madonas novada pašvaldības Attīstības nodaļas teritorijas plānotāja Ilona Gleizde, e-pasts:ilona.gleizde@madona.lv, tel. 25615880, adrese: Saieta laukums 1, 204.kabinets, Madona, Madonas novads, LV-4801.

Informācija pieejama arī interneta vietnē www.geolatvija.lv sadaļā Teritorijas attīstības plānošana. 
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums