Paziņojums par lokālplānojuma "Lokālplānojums nekustamā īpašuma Rūpniecības ielā 65, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7001 001 2013 un Rūpniecības ielā 69, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7001 001 0330, Madonā, Madonas novadā, kas groza Madonas novada teritorijas plānojumu" apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu

Paziņojums par lokālplānojuma "Lokālplānojums nekustamā īpašuma Rūpniecības ielā 65, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7001 001 2013 un Rūpniecības ielā 69, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7001 001 0330, Madonā, Madonas novadā, kas groza Madonas novada teritorijas plānojumu" apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu

Madonas novada dome 21.07.2020. ir pieņēmusi lēmumu Nr. 276 "Par lokālplānojuma nekustamā īpašuma Rūpniecības ielā 65, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7001 001 2013, un Rūpniecības ielā 69, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7001 001 0330, Madonā, Madonas novadā, kas groza Madonas novada teritorijas plānojumu, apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr. 11 izdošanu" (Protokola Nr. 14, 24. p) un izdevusi saistošos noteikumus Nr.11 "Madonas novada pašvaldības Saistošie noteikumi Nr. 11 "Nekustamā īpašuma Rūpniecības ielā 65, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7001 001 2013, un Rūpniecības ielā 69, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7001 001 0330, Madonā, Madonas novadā, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa"".

Materiāli ir pieejami https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_17770.

© 2008-2023 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums