Paziņojums par lokālplānojuma publisko apspriešanu

Madonas novada pašvaldības dome 2020. gada 27.februārī apstiprināja lēmumu Nr. 84 (protokols Nr 5.,5.p.) “Par “Lokālplānojuma nekustamā īpašuma Rūpniecības ielā 65, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7001 001 2013 un Rūpniecības ielā 69, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7001 001 0330, Madonā, Madonas novadā, kas groza Madonas novada teritorijas plānojumu” redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai”

Publiskā apspriešana ilgst no 2020. gada 4. marta līdz 23. jūnijam

Publiskās apspriešanas sanāksme
Pasākuma norises vieta: Madonas novada dome, Saieta laukums 1, 3. stāva zāle

Pasākuma norises laiks: 15.06.2020. plkst. 17:00


Kontaktinformācija:Teritorijas plānotāja -Ramona Vucāne
e-pastu ramona.vucane@madona.lv
mob. 20228813

Ar informāciju par plānošanas dokumentiem ir iespēja iepazīties ģeoportālā - https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_17491

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus par lokālplānojuma redakciju var iesūtīt pa pastu Madonas novada pašvaldībā, Saieta laukumā 1, Madonā, LV-4801 vai elektroniski pa e-pastu: pasts@madona.lv līdz 2020.gada 23.jūnijam, fiziskām personām norādot vārdu, uzvārdu, dzīves vietas adresi, juridiskām personām norādot reģistrācijas numuru, reģistrācijas un darbības vietas adresi.”  
Teritorijas apbūves un izmantošanas noteikumi

Grafiskā daļa;
Transporta organizācija;
Parcelācijas priekšlikums;

Lēmums

© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums