Lokālplānojuma 2.redakcijas nodošana publiskajai apspriešanai


🧐 Kas ir lokālplānojums? Tas ir vietējās pašvaldības ilgtermiņa teritorijas attīstības plānošanas dokuments, kuru izstrādā, lai risinātu kādu teritorijas plānošanas uzdevumu, detalizētu vai grozītu teritorijas plānojumu.‌Saskaņā ar Madonas novada pašvaldības 2023. gada 31. janvāra domes sēdes lēmumu Nr. 54 (protokols Nr.2,48.p.) “Par lokālplānojuma Madonas pilsētas ielu sarkano līniju precizēšanai, nekustamajos īpašumos Kalna ielā 32, Kalna ielā 34, Rūpniecības ielas daļā, Gaujas ielā 33, Daugavas ielas daļā, Daugavas ielā 25, ietverot priekšlikumus atsevišķu zemes vienību funkcionālā zonējuma grozīšanai, kas groza Madonas novada teritorijas plānojumu, 1. redakcijas pilnveidošanu un nodošanu publiskajai apspriešanai
”. Madonas novada pašvaldības dome vēlas informēt, ka  tiek nodots publiskajai apspriešanai lokālplānojuma 2. redakcija.

Ar papildus informāciju var iepazīties https://www.madona.lv un Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā https://geolatvija.lv/geo/, klātienē Madonas novada domē, Saieta laukumā 1, Madonā, 203. kabinetā.

Publiskās apspriešanas norises periods 24.02.2023 – 26.03.2023

Publiskās apspriešanas sapulce 2023. gada 15. martā, Zoom platformā, plkst. 17.00

Lai pieteiktos dalībai sanāksmē, līdz 15.03.2023, var nosūtīt pieteikumu uz epastu: ramona.vucane@madona.lv, norādot vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru un epasta adresi, uz kuru nosūtīs sanāksmes ielūgumu. Sanāksmes ielūgums tiks izsūtīts stundu pirms sabiedrības līdzdalības sapulces.

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus par lokālplānojuma 2. redakciju iesniegt Madonas novada pašvaldībā, Saieta laukumā 1, 101.kab., Madonā, LV-4801 vai elektroniski pa e-pastu: pasts@madona.lv līdz 2023.gada 26.martam, fiziskām personām norādot vārdu, uzvārdu, dzīves vietas adresi, juridiskām personām norādot reģistrācijas numuru, reģistrācijas un darbības vietas adresi.

© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums