Grozījumi 2021. gada 28. oktobra lēmumā Nr. 346

Informējam, ka Madonas novada pašvaldība 2022. gada 29.jūnijā pieņēma lēmumu Nr.425 (protokols Nr.15, 24.§) “Par grozījumiem Madona novada pašvaldības 28.10.2021. lēmumā Nr. 346 “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu teritorijas plānojuma grozījumiem Madonas pilsētas ielu sarkano līniju precizēšanai, nekustamajos īpašumos”.

Pamatojoties uz esošo situāciju, lokālplānojuma teritorijai nepieciešams pievienot zemes vienību Kalna ielā 32, Madonā, jo šajā daļā ir jāgroza sarkanās līnijas, atbilstoši iepriekšminētajam  par lokālplānojuma teritoriju nosakot nekustamo īpašumu Kalna ielā 34, Kalna ielā 32, Kalna ielas daļu, Rūpniecības ielas daļu, nekustamo īpašumu Daugavas ielā 25, Daugavas ielas daļu un nekustamo īpašumu Gaujas ielā 33.

Ar papildus informāciju var iepazīties Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā https://geolatvija.lv

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus par lokālplānojuma izstrādi  iesniegt Madonas novada pašvaldībā, Saieta laukumā 1, 101.kab., Madonā, LV-4801 vai elektroniski pa e-pastu: pasts@madona.lv, fiziskām personām norādot vārdu, uzvārdu, dzīves vietas adresi, juridiskām personām norādot reģistrācijas numuru, reģistrācijas un darbības vietas adresi.”

Grozījumi lēmumā.
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums