Galaredakcijas apstiprināšana

     Madonas novada pašvaldībā 2023. gada 30. marta pieņēma lēmumu Nr. 142 (protokols Nr.4 1.p.) “Par Madonas novada pašvaldības 2023. gada 28. februāra saistošo noteikumu Nr. 2 “Nekustamā īpašuma Vītolu ielā 8A, Kusā, Aronas pagastā, Madonas novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7042 006 0793, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa” grozījumiem”,
Domes lēmums
Saistošie noteikumi

‌Pielikums Nr.2


Pamatojoties uz 2023. gada 28. februāra Madonas novada pašvaldības domes lēmumu Nr. 121 (protokols Nr. 3, 39. p.) "Par lokālplānojuma nekustamā īpašuma Vītolu ielā 8A, Kusā, Aronas pagastā, Madonas novadā, kas groza Madonas novada teritorijas plānojumu, apstiprināšanu un saistošo noteikumu izdošanu"
Domes lēmums
        Tika izdoti
2023. gada 28. februāra Madonas novada pašvaldības saistošie noteikumi Nr.2 "Nekustamā īpašuma Vītolu ielā 8A, Kusā, Aronas pagastā, Madonas novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7042 006 0793, teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi un grafiskā daļa"
Saistošie noteikumi
‌Pielikums Nr.1
‌Pielikums Nr.2

‌Pārskats par izstrādi
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums