Uzsākta publiskā apspriešana

Paziņojums par "Lokālplānojuma teritorijas plānojuma grozījumiem Vītolu ielā 8A, Aronas pagastā, Madonas novadā zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7042 006 0793 funkcionālā zonējuma maiņai" nodošanu publiskajai apspriešanai

Saskaņā ar Madonas novada pašvaldības 2022. gada 29. decembra domes sēdes lēmumu Nr. 844 (protokols Nr.29,21.p.) “Par lokālplānojuma, kas groza Madonas novada teritorijas plānojumu Vītolu ielā 8A, Kusā, Aronas pagastā, Madonas novadā, 1.redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanai” Madonas novada pašvaldības dome vēlas informēt, ka  tiek nodota publiskajai apspriešanai lokālplānojuma 1. redakcija.

Ar papildus informāciju var iepazīties Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_24342, klātienē Madonas novada domē, Saieta laukumā 1, Madonā, 204. kabinetā.

Publiskās apspriešanas norises periods 11.01.2023 – 10.02.2023

Publiskās apspriešanas sapulce 2023. gada 18. janvārī, Zoom platformā, plkst. 17.00

Lai piedalītos sapulcē lūgums līdz 17. janvārim sūtīt epastu uz ramona,vucane@madona.lv, piekļuves saņemšanai. Sanāksmes ielūgums tiks izsūtīts stundu pirms sabiedrības līdzdalības sapulces. Sanāksmes laikā būs iespēja uzdot jautājumus!

Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus par lokālplānojuma 1. redakciju iesniegt Madonas novada pašvaldībā, Saieta laukumā 1, 101.kab., Madonā, LV-4801 vai elektroniski pa e-pastu: pasts@madona.lv līdz 2023.gada 7.februārim, fiziskām personām norādot vārdu, uzvārdu, dzīves vietas adresi, juridiskām personām norādot reģistrācijas numuru, reģistrācijas un darbības vietas adresi.

 

 

© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums