Par lokālplānojuma uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu.


Informējam, ka Madonas novada pašvaldība 2022. gada 29.jūnijā pieņēma lēmumu Nr.424 (protokols Nr.15, 23.§) “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā Vītolu ielā 8A, Kusā, Aronas pagastā, Madonas novadā, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7042 006 0793 funkcionālā zonējuma grozīšanai”.
Lēmums par izstrādes uzsākšanu.

Ar papildus informāciju var iepazīties Teritorijas attīstības plānošanas informācijas sistēmā https://geolatvija.lv. Rakstiskus priekšlikumus un ierosinājumus par lokālplānojuma izstrādi  iesniegt Madonas novada pašvaldībā, Saieta laukumā 1, 101.kab., Madonā, LV-4801 vai elektroniski pa e-pastu: pasts@madona.lv, fiziskām personām norādot vārdu, uzvārdu, dzīves vietas adresi, juridiskām personām norādot reģistrācijas numuru, reģistrācijas un darbības vietas adresi.”

© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums