Projekts Nr.4.2.2.0/20/I/016 “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu uzlabošana Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolā” īstenošana

 

Projekta mērķis -samazināt primārās enerģijas patēriņu Andreja Eglīša Ļaudonas pamatskolā, sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu un pašvaldību izdevumu samazināšanos par siltumapgādi un veicot ieguldījumus pašvaldības ēkā atbilstoši Madonas novada attīstības programmā noteiktajām prioritātēm.

Projekta ietvaros paredzēts veikt ēkas fasādes siltināšanu, jumta atjaunošanu un siltināšanu, ēkas cokola siltināšanu, izbūvēt skolas daļā ventilācijas sistēmu ar rekuperācijas iekārtām, modernizēt apkures sistēmu un nomainīt luminiscētos gaismekļus uz LED tipa apgaismojumu un uzstādīt saules paneļus. Paneļu saražotā enerģija pēc prioritātes tiek nodota karstā ūdens sagatavošanai un ēkas pašpatēriņam - apgaismojums, ventilācijas sistēmas darbībai. Ar projekta palīdzību, veicot ēkas siltināšanu, tiek plānots novērst siltumnoplūdi un mitruma uzkrāšanos ēkas konstrukcijās. Energoefektivitātes pasākumu uzlabošanas rezultātā tiks samazināti siltumenerģijas zudumi, tādā veidā samazinot kopējās siltumenerģijas izmaksas, kā arī CO2 emisiju daudzumu gaisā, tādā veidā paaugstinot ēkas vispārīgo stāvokli, veicinot tās ilgmūžību. Projekta īstenošanas termiņš 31.12.2022.

Projekta kopējās izmaksas 1176522.44 EUR, ERAF - 500000,00 EUR, pašvaldības līdzfinansējums 541422.93.00 EUR, valsts budžeta dotācija 22058.82 EUR, neattiecināmās izmaksas - 113040.69 EUR. 

Iesūtīts: 01.06.2021 00:00
© 2008-2021 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika