Projekts Nr.4.2.2.0/20/I/016 “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu uzlabošana Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolā” īstenošana

 

Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai 

Projekta mērķis -samazināt primārās enerģijas patēriņu Andreja Eglīša Ļaudonas pamatskolā, sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu un pašvaldību izdevumu samazināšanos par siltumapgādi un veicot ieguldījumus pašvaldības ēkā atbilstoši Madonas novada attīstības programmā noteiktajām prioritātēm.

Projekta ietvaros paredzēts veikt ēkas fasādes siltināšanu, jumta atjaunošanu un siltināšanu, ēkas cokola siltināšanu, izbūvēt skolas daļā ventilācijas sistēmu ar rekuperācijas iekārtām, modernizēt apkures sistēmu un nomainīt luminiscētos gaismekļus uz LED tipa apgaismojumu un uzstādīt saules paneļus. Paneļu saražotā enerģija pēc prioritātes tiek nodota karstā ūdens sagatavošanai un ēkas pašpatēriņam - apgaismojums, ventilācijas sistēmas darbībai. Ar projekta palīdzību, veicot ēkas siltināšanu, tiek plānots novērst siltumnoplūdi un mitruma uzkrāšanos ēkas konstrukcijās. Energoefektivitātes pasākumu uzlabošanas rezultātā tiks samazināti siltumenerģijas zudumi, tādā veidā samazinot kopējās siltumenerģijas izmaksas, kā arī CO2 emisiju daudzumu gaisā, tādā veidā paaugstinot ēkas vispārīgo stāvokli, veicinot tās ilgmūžību. Projekta īstenošanas termiņš 31.12.2022.

Projekta kopējās izmaksas 1176522.44 EUR, ERAF - 500000,00 EUR, pašvaldības līdzfinansējums 541422.93.00 EUR, valsts budžeta dotācija 22058.82 EUR, neattiecināmās izmaksas - 113040.69 EUR. 

 Projektu līdzfinansē REACT-EU finansējums pandēmijas krīzes seku mazināšanai

 uz 01.01.2022.Ir noslēgts būvdarbu līgums "Būvdarbi energoefektivitātes pasākumu uzlabošana Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolā, Skolas iela 2, Ļaudona, Ļaudonas pagasts, Madonas novads", tos veiks SIA  "Trast būve". Būvuzraudzību veiks SIA "Būvrem". 
 Uz 01.04.2022.
Būvdarbi šobrīd noris ēkas pagrabstāvā un ēkas stāvos, kur notiek ventilācijas, ūdensapgādes un kanalizācijas inženiertīklu izbūves būvdarbi.


Uz 01.06.2022.

Objektā Ļaudonas vidusskolā šobrīd norīt būvdarbi- fasāžu, cokola pamatu siltināšana, jumta siltināšana, jumta parapeta paaugstināšana  un siltināšana, ventilācijas  un apkures sistēmas atjaunošana. 

Uz 01.08.2022.
 Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskola atbilstoši 01.10.2014. MK noteikumiem Nr. 500 “Vispārīgie būvnoteikumi” ir 3. grupas būve,  lai būvi nodotu ekspluatācijā tiks uzsākta  ugunsdzēsības dīķa izbūve, Skolas ielā 3, Ļaudonā, Ļaudonas pagastā”. 


Uz 15.09.2022.
‌ Projekta ietvaros veikts iepirkums identifikācijas numurs MNP2022/27_ERAF "20 kW saules paneļu sistēmas uzstādīšana Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolā, Skolas ielā 2, Ļaudonā, Ļaudonas pagastā, Madonas novadā”.

‌ Uz 10.03.2023.
Pieņemts ekspluatācijā objekts "Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi".

Uz.31.08.2023.
‌ Madonas novada pašvaldība laikā no 2021. gada 30 aprīļa līdz 2023. gada 30 augustam īstenoja projektu Nr. Nr.4.2.2.0/20/I/016 “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu uzlabošana Andreja Eglīša Ļaudonas pamatskolā”.

Projekts  īstenots  Madonas novada Andreja Eglīša Ļaudonas pamatskolā. Projekta mērķis -samazināt primārās enerģijas patēriņu Andreja Eglīša Ļaudonas pamatskolā, sekmējot energoefektivitātes paaugstināšanu un pašvaldību izdevumu samazināšanos par siltumapgādi un veicot ieguldījumus pašvaldības ēkā atbilstoši Madonas novada attīstības programmā noteiktajām prioritātēm.

Projekta ietvaros veikta ēkas fasādes siltināšana, jumta atjaunošana un siltināšana, ēkas cokola siltināšana, izbūvēta ventilācijas sistēma ar rekuperācijas iekārtām, modernizēta apkures sistēma un nomainīti luminiscētie gaismekļi uz LED tipa apgaismojumu un uzstādīti 20kW saules paneļi. Paneļu saražotā enerģija pēc prioritātes tiek nodota karstā ūdens sagatavošanai un ēkas pašpatēriņam - apgaismojums, ventilācijas sistēmas darbībai.

Projekta kopējās izmaksas 1469663,33 EUR, t.sk. Eiropas Reģionālā attīstības fonda finansējums - 500000,00 EUR, pašvaldības līdzfinansējums 581264,17 EUR, valsts budžeta dotācija 22058.82 EUR.
Iesūtīts: 15.09.2022 00:00
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums