Ūdenssaimniecības attīstība Madonas novada Kalsnavas pagasta Jaunkalsnavas ciemā Nr.3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/182/069

Projekta īstenošanas termiņš

05.09.2013. – 04.09.2015.

Projekta mērķis

1. Ūdensapgādes kvalitātes uzlabošana;
2. notekūdeņu attīrīšanas kvalitātes uzlabošana;
3. Notekūdeņu savākšanas kvalitātes uzlabošana;
4. Ūdensapgādes pakalpojumu pieejamības paplašināšana;
5. Notekūdeņu savākšanas pakalpojumu pieejamības paplašināšana.

Projektā veicamās darbības

1.aktivitāte – TEP sagatavošana;
2.aktivitāte – Tehniskā projekta izstrāde;
3.aktivitāte – Būvniecība:
- 453 m ūdensvada rekonstrukcija ( ieskaitot pievadus);
- 1 gab. ūdens rezervuāra (V=100m3) ar 2. pacēluma sūkņu stacijas izbūvi;
- 25 ēkām nodrošināt iespēju pieslēgties centralizētai notekūdeņu savākšanas sistēmai, tai skaitā pagasta pārvaldes ēkai;
- 788 m kanalizācijas kolektora jaunizbūve;
- 20 m kanalizācijas spiedvada jaunizbūve;
- 1 kanalizācijas sūkņu stacijas jaunizbūve;
- 1 gab. NAI izbūve Q=2,2 m3/dnn;
- 1037m ūdensvada izbūve (ieskaitot pievadus).
4.aktivit
āte Būvuzraudzība
5.aktivitāte – Autoruzraudzība.

Finansējums

Projekta kopējās izmaksas – Ls 423 885,99, t.sk.:
     ERAF finansējums 85% – 297 771,15 Ls
     Privātais finansējums – 52 547,85 Ls

Projekta ieviešanas gaita

1. Izstrādāts tehniski ekonomiskais pamatojums. (Līgums noslēgts ar SIA „Strautiņi ES”);
2. Veikta topogrāfiskā izpēte. (Līgums noslēgts ar SIA „Vikonts A”;
3. Izstrādāts tehniskais projekts (Līgums noslēgts ar SIA „Ekolat”.

Projekta publicitāte:

Projekta vadītājs

Vija Kučinska 
Tālr. 64807914

Informāciju sagatavoja – Inese Solozemniece,
T.28306100, e-pasts- inese.solozemniece@madona.lv

© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums