.

Izstrādātas vadlīnijas potenciālo patvertņu minimālajām tehniskajām prasībām

iesūtīts: 2024.04.15 14:33
Iekšlietu ministrija un Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (VUGD) ir izstrādājis vadlīnijas par minimālajām tehniskajām prasībām ēkās esošo telpu vai telpu grupu piemērotībai patvertnes vai vietas, kur var patverties, izveidošanai vai atjaunošanai ēkas pazemes stāva daļā. Vadlīnijām ir rekomendējošs raksturs.

Ar vadlīnijām var iepazīties >VUGD tīmekļa vietnē<,  lai iedzīvotāji vai māju vecākie/apsaimniekotāji spētu apsekot tiem piederošās pagrabtelpas un novērtēt atbilstību VUGD vadlīniju prasībām. 

Tikai tādā gadījumā, ja privātpersonas vēlās nodrošināt tai piederošās telpas publiskai lietošanai (patvertnes vajadzībām), iedzīvotāji aicināti vērsties pašvaldībā, lai pašvaldības pārstāvji varētu veikt telpu apsekošanu atbilstoši vadlīnijās izvirzītajām prasībām patvertnēm vai vietām, kur patverties. 

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis: “Patvertņu apzināšana un jaunu izveide ir ļoti nozīmīgs elements kopējā civilās aizsardzības struktūrā un mūsu mērķis ir panākt, ka patvertnes tiek izbūvētas jaunceļamos objektos, bet esošo ēku pielāgošanai meklēsim iespējas no ES fondu līdzekļiem veidot programmas, lai motivētu īpašniekus pielāgot esošo infrastruktūru drošam patvērumam.”

“Būtiski uzsvērt, ka tas ir tikai viens no pasākumiem, kura uzdevums ir aizsargāt iedzīvotājus ne tikai militāra iebrukuma, bet arī citu apdraudējumu, kā, piemēram, bīstamu ķīmisku vielu un radiācijas avāriju gadījumā. Pie šī mēs neapstājamies, jo turpinām darbu pie tā, lai arī fizisku un citu juridisku personu īpašumā esošās patvertnēm piemērotās ēkas varētu iekļaut vienotā sistēmā (kartē) un tās izmantot nepieciešamības gadījumā,” skaidro VUGD priekšnieka vietnieks I.Nakurts.

Pēc vadlīniju apstiprināšanas plānots veikt potenciālo patvertņu vietu apsekošanu, apzīmēšanu un kartēšanu. 

Noslēdzoties apsekošanai un pēc zīmju uzstādīšanas, iedzīvotāji ar sev tuvākajā apkārtnē esošajām patvertnēs varēs iepazīties interaktīvā kartē, kas tiks uzturēta un atjaunota, atbilstoši veikto apsekošanu rezultātiem.

I.Nakurts uzsver: “Aicinām apzināties, ka spēcīga civilās aizsardzības sistēma ir iespējama tikai tad, ja tās veidošanā un stiprināšanā iesaistās katrs indivīds, veicot noturības pasākumus un kopīgu drošības kultūru Latvijā. Valsts un pašvaldības veic savus uzdevumus, bet arī iedzīvotājiem ir jābūt gataviem pareizai rīcībai apdraudējuma gadījumā. Un nav nozīmes, vai tas ir ilgstošs elektrības pārrāvums, plūdi, postoša vētra vai militārs iebrukums, katram iedzīvotājam ir jābūt pārliecībai, ka viņš zina, kā pareizi rīkoties, un jāspēj nodrošināt savas mājsaimniecības pastāvēšana bez ārējas palīdzības vismaz 72 stundas. Kā to panākt? Pirmkārt, iepazīstieties ar VUGD vai 112.lv tīmekļvietnē esošajiem ieteikumiem rīcībai dažādos apdraudējumos. Otrkārt, kritiski izvērtējiet un sagatavojiet savu mājsaimniecību 72 stundu pastāvēšanai iespējamā elektrības, sakaru, ūdens un citu būtisku resursu pārrāvuma gadījumā. Un visbeidzot, iepazīstieties ar valsts un savas pašvaldības civilās aizsardzības plānu”.


‌Informāciju no www.vugd.gov.lv apkopoja Laura Kovtuna, Sabiedrisko attiecību speciāliste

 Pārsūti Draugiem.lv Pārsūti Facebook Pārsūti Twitter Pārsūti LinkedIn
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums