MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS ĀRKĀRTAS DOMES SĒDE

2022. gada 17. oktobrī
Ievietots: 17/10/2022 plkst. 15:57
Labots: 17/10/2022 plkst. 15:57
Nr.p.k.Lēmuma Nr.JautājumsZiņotājs
1662Par nekustamā īpašuma Jaunatnes iela 1, Bērzaune, Bērzaunes pagasts, Madonas novads, atsavināšanuAgris Lungevičs
2663Par nekustamā īpašuma “Jošmaļi”, Mētrienas pagasts, Madonas novads, atsavināšanuAgris Lungevičs
3664Par nekustamā īpašuma “Zviedrs”, Ērgļu pagasts, Madonas novads, atsavināšanuAgris Lungevičs
4665Par nekustamā īpašuma “Krieviņi” – 3, Sarkaņu pagasts, Madonas novads, atsavināšanuAgris Lungevičs
5666Par nekustamā īpašuma Mazā iela 5A, Madona, Madonas novads, atsavināšanu, rīkojot izsoli
Pielikums
Agris Lungevičs
6667Par nekustamā īpašuma “Rožmalas”, Ošupes pagastā, Madonas novadā, otro izsoli
Pielikums
Agris Lungevičs
7668Par SIA “Bērzaunes komunālais uzņēmums” siltumenerģijas pakalpojuma tarifa apstiprināšanu Aiviekstes ciemamAgris Lungevičs
8669Par finansējuma piešķiršanu Mārcienas pagasta pārvaldei kokskaidu granulu iegādes rēķina apmaksaiAgris Lungevičs
9670Par finansējuma piešķiršanu skursteņu pārmūrēšanai Sarkaņu amatu skolas ēkai adresē Kalna ielā 2, Sarkaņos, Sarkaņu pagastā, Madonas novadāAgris Lungevičs
10671Par papildus finansējuma piešķiršanu lietus kanalizācijas tīklu izbūvei Kalsnavas pirmsskolas izglītības iestādei “Lācītis Pūks”Agris Lungevičs
11672Par papildus finansējuma piešķiršanu Kalsnavas pagasta pārvaldes ēkas fasādes remontamAgris Lungevičs
12673Par nekustamā īpašuma “Pils ielas daļa”, Cesvaines pagastā, Madonas novadā, nodošanu bez atlīdzības valsts īpašumāAgris Lungevičs
13674Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu jaunveidotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Nagliņas”, Indrānu pagastā, Madonas novadā
Pielikums 1 Pielikums 2
Agris Lungevičs
14675Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu jaunveidotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Kalna Brāži”, Ērgļu pagastā, Madonas novadā
Pielikums
Agris Lungevičs
15676Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu jaunveidotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Tīrumnieki”, Liezēres pagastā, Madonas novadā
Pielikums
Agris Lungevičs
16677Par telpu, nekustamajā īpašumā “Ābelīte”, ar adresi Jaunatnes iela 7, Barkavā, nomas tiesību izsoli
Pielikums
Agris Lungevičs
17678Par finanšu līdzekļu piešķiršanu Vestienas pagasta pārvaldeiAgris Lungevičs
18679Par grozījumiem Madonas Valsts ģimnāzijas nolikumāAgris Lungevičs
19680Par grozījumiem Madonas pilsētas vidusskolas nolikumāAgris Lungevičs
20681Par sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu infrastruktūras īstenošanu ERAF projekta Nr. 9.3.1.1/19/I/041 “Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Madonas novadā" ietvarosAgris Lungevičs
21682Par Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 39 “Par valsts nodevas atvieglojumiem bāriņtiesas sniegtajam pakalpojumam Madonas novadā” apstiprināšanu
Pielikums 1 Pielikums 2
Agris Lungevičs
22683Par Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 40 “Grozījumi Madonas novada pašvaldības 2021. gada 25. novembra saistošajos noteikumos Nr. 18 “Sociālās palīdzības pabalsti Madonas novadā”” apstiprināšanu
Pielikums 1 Pielikums 2
Agris Lungevičs
23684Par Madonas pensionāru biedrības atbrīvošanu no Madonas pilsētas kultūras nama telpu nomas maksasAgris Lungevičs
24685Par atbrīvošanu no telpu nomas maksas Skolas ielā 8, MadonāAgris Lungevičs
25686Par atbalstu Latvijas kausa izcīņas Breakingā sacensību rīkošanai MadonāAgris Lungevičs
26687Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 29.09.2022. lēmumā Nr.653 “Par Madonas novada pašvaldības maksas pakalpojumu cenrāžu apstiprināšanu” un siltumenerģijas pakalpojuma tarifa Skolas iela 10, Degumnieki, Ošupes pagasts, un Jaunā iela 1, Mārciena, Mārcienas pagasts, apstiprināšanu Agris Lungevičs
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums