MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS ĀRKĀRTAS DOMES SĒDE

2022. gada 20. septembrī
Ievietots: 20/09/2022 plkst. 14:11
Labots: 20/09/2022 plkst. 14:11
Nr.p.k.Lēmuma Nr.JautājumsZiņotājs
1564Par atļauju Ilzei Plešai savienot amatusAgris Lungevičs
2565Par atļauju Andai Vaskai savienot amatusAgris Lungevičs
3566Par atļauju Ilzei Fārnestei savienot amatusAgris Lungevičs
4567Par Madonas novada pašvaldības 23.08.2022. saistošo noteikumu Nr. 29 “Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Madonas novadā” precizēšanu
Pielikums 1 Pielikums 2 Pielikums 3
Agris Lungevičs
5568Par Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 9 “Par paaugstinātas nekustamā īpašuma nodokļa likmes piemērošanu Madonas novada pašvaldībā” precizēšanu
Pielikums 1 Pielikums 2
Agris Lungevičs
6569Par 2022. gada 31. marta Madonas novada pašvaldība domes lēmuma Nr. 190 (protokols Nr. 8, 7. p.) “Par Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 7 “Kārtība, kādā klasificējamas, sakārtojamas vai nojaucamas vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku drošību apdraudošas būves Madonas novada pašvaldības teritorijā” apstiprināšanu” atcelšanu Agris Lungevičs
7570Par Madonas novada teritorijas plānojuma izstrādes uzsākšanu
Pielikums
Agris Lungevičs
8571Par izmaksu apstiprināšanu Cesvaines vidusskolas jumta dzegas nomaiņaiAgris Lungevičs
9572Par nekustamā īpašuma “Jaunzīļuki”, Cesvaines pagasts, Madonas novads, atsavināšanu, rīkojot izsoli
Pielikums
Agris Lungevičs
10573Par nekustamā īpašuma Vesetas iela 15A, Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, atsavināšanu, rīkojot izsoli ar pretendentu atlasi
Pielikums
Agris Lungevičs
11574Par finansējuma piešķiršanu lietus kanalizācijas tīklu izbūvei Kalsnavas pagasta pirmsskolas izglītības iestādei ”Lācītis Pūks”Agris Lungevičs
12575Par nekustamā īpašuma Valdemāra bulvāris 18A, Madona, Madonas novads, atsavināšanu, rīkojot izsoli
Pielikums
Agris Lungevičs
13576Par nekustamā īpašuma “Dēglīši”, Mētrienas pagasts, Madonas novads, atsavināšanu, rīkojot izsoli
Pielikums
Agris Lungevičs
14577Par nekustamā īpašuma “Masīvs 5141 zemes gabals Nr.298”, Aronas pagasts, Madonas novads, atsavināšanu
15578Par finansējuma piešķiršanu Praulienas pagasta pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” jumta remontamAgris Lungevičs
16579Par nekustamā īpašuma Rožu iela 1, Kusa, Aronas pagasts, Madonas novads, atsavināšanuAgris Lungevičs
17580Par finansējuma piešķiršanu mājas Dārza ielā 2, Lazdonā, Lazdonas pagastā, Madonas novadā, remontam pēc ugunsgrēkaAgris Lungevičs
18581Par nekustamā īpašuma “Dižmežs”, Dzelzavas pagasts, Madonas novads, atsavināšanu, rīkojot izsoli
Pielikums
Agris Lungevičs
19582Par nekustamā īpašuma “Kreses”, Sarkaņu pagasts, Madonas novads, atsavināšanuAgris Lungevičs
20583Par nekustamā īpašuma “Krieviņi” – 1, Sarkaņu pagasts, Madonas novads, atsavināšanuAgris Lungevičs
21584Par nekustamā īpašuma “Krieviņi” – 2, Sarkaņu pagasts, Madonas novads, atsavināšanuAgris Lungevičs
22585Par nekustamā īpašuma “Skaras”, Jumurdas pagasts, Madonas novads, otro izsoli ar pretendentu atlasi
Pielikums
Agris Lungevičs
23586Par nekustamā īpašuma “Mazstāpeles 2”, Liezēres pagasts, Madonas novads, 1_3 domājamās daļas atsavināšanuAgris Lungevičs
24587Par projekta “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Lubānas vidusskolā Krasta ielā 6, Lubānā, Madonas novadā” iesniegšanu un līdzfinansējuma nodrošināšanuAgris Lungevičs
25588Par finansējuma piešķiršanu Lubānas sociālās aprūpes centra filiālei Rupsala komunālajiem maksājumiem un kurināmajamAgris Lungevičs
26589Par maksas noteikšanu pakalpojumam – ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām personām – pašvaldības pansionātos vai sociālās aprūpes centrosAgris Lungevičs
27590Par maksas noteikšanu pakalpojumam – īslaicīga sociālā aprūpe (sociālā gulta) institūcijā pilngadīgām personām – Cesvaines un Dzelzavas sociālās aprūpes centrāAgris Lungevičs
28591Par Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 34 “Grozījumi Madonas novada pašvaldības 2021. gada 25. novembra saistošajos noteikumos Nr. 19 “Par sociālajiem pakalpojumiem Madonas novadā”” apstiprināšanu
Pielikums 1 Pielikums 2
Agris Lungevičs
29592Par Lubānas pirmsskolas izglītības iestādes “Rūķīši” vadītājas Astrīdas Somas atbrīvošanu no amataAgris Lungevičs
30593Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 15.02.2022. lēmumā Nr. 99 “Par Madonas novada pašvaldības izglītības iestāžu uzturēšanas izmaksu apstiprināšanu 2022.gadam”
Pielikums 1 Pielikums 2
Agris Lungevičs
31594Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības 2022. gada 31. augusta noteikumos Nr. 29 “Par minimālo un maksimālo izglītojamo skaitu Madonas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādēs, pirmsskolas izglītības iestādes grupās, speciālās izglītības iestādēs un interešu izglītības grupās” Agris Lungevičs
32595Par grozījumiem “Madonas novada pašvaldības izglītības iestāžu, kuras īsteno pirmsskolas izglītības programmas, pedagoģisko darbinieku amata vienību skaita noteikšanas kārtībā”Agris Lungevičs
33596Par programmai “Latvijas skolas soma” paredzēto valsts budžeta līdzekļu sadali Madonas novada pašvaldības vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādēm
Pielikums
Agris Lungevičs
34597Par biroja telpu nekustamajā īpašumā ar adresi Saieta laukums 2A, Madona, Madonas novads, nomas tiesību izsoli
Pielikums 1 Pielikums 2
Agris Lungevičs
35598Par ražošanas_biroja telpu nekustamajā īpašumā ar adresi Saieta laukums 2A, Madona, Madonas novads, nomas tiesību izsoli
Pielikums 1 Pielikums 2
Agris Lungevičs
36599Par ražošanas telpu nekustamajā īpašumā ar adresi Saieta laukums 2A, Madona, Madonas novads, nomas tiesību izsoli
Pielikums 1 Pielikums 2
Agris Lungevičs
37600Par noliktavas telpu nekustamajā īpašumā ar adresi Saieta laukums 2A, Madona, Madonas novads, nomas tiesību izsoli
Pielikums 1 Pielikums 2
Agris Lungevičs
38601Par finansējuma piešķiršanu Bērzaunes pagasta struktūrvienībāmAgris Lungevičs
39602Par finansējuma piešķiršanu Ērgļu apvienības pārvaldes īpašumu uzturēšanas nodaļaiAgris Lungevičs
40603Par finansējuma piešķiršanu Ērgļu apvienības pārvaldei Ērgļu pirmsskolas izglītības iestādes “Pienenīte” siltummezgla pārbūveiAgris Lungevičs
41604Par projekta “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumu uzlabošana Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolā”, izmaksu apstiprināšanuAgris Lungevičs
42605Par projekta “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi Skolas ielā 4, Degumnieki, Ošupes pagasts” iesniegšanu un nepieciešamā līdzfinansējuma nodrošināšanuAgris Lungevičs
43606Par finansējuma piešķiršanu PVN maksājumiemAgris Lungevičs
44607Par izmaiņām Cesvaines pils, Pils ielā 1, Cesvainē, budžeta plānāAgris Lungevičs
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums