MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDE

2022. gada 31. augustā
Ievietots: 31/08/2022 plkst. 13:27
Labots: 31/08/2022 plkst. 13:30
Nr.p.k.Lēmuma Nr.JautājumsZiņotājs
1531Par finansējuma piešķiršanu Vestienas pagasta A.Burova leļļu ekspozīcijas telpu dizaina skicēmArtūrs Vāvere
2532Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu jaunveidotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Lībenes”, Cesvaines pagastā, Madonas novadā
Pielikums
Signe Putniņa
3533Par Madonas pilsētas koku ciršanas komisijas nolikuma apstiprināšanu
Pielikums
Aigars Šķēls
4534Par nekustamā īpašuma “Krieviņi” – 3, Sarkaņu pagasts, Madonas novads, nodošanu atsavināšanaiAigars Šķēls
5535Par nekustamā īpašuma Jaunatnes iela 1, Bērzaune, Bērzaunes pagasts, Madonas novads, nodošanu atsavināšanaiAigars Šķēls
6536Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7082 010 0071 ieskaitīšanu rezerves zemes fondāAigars Šķēls
7537Par nekustamā īpašuma Strauta iela 1, Jāņukalns, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, nodošanu atsavināšanaiAigars Šķēls
8538Par dzīvokļa īpašuma Vesetas iela 10-6, Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, nodošanu atsavināšanai, rīkojot izsoliAigars Šķēls
9539Par pašvaldības nekustamā īpašuma Draudzības iela 8-16, Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, atsavināšanas procesa izbeigšanu un ilgtermiņa ieguldījumu atjaunošanu Aigars Šķēls
10540Par dzīvokļa īpašuma Dārza iela 1A-5, Lazdona, Lazdonas pagasts, Madonas novads, nodošanu atsavināšanai, rīkojot izsoliAigars Šķēls
11541Par dzīvokļa īpašuma Avotu iela 9-6, Madona, Madonas novads, nodošanu atsavināšanaiAigars Šķēls
12542Par Rezerves zemes fondā ieskaitītu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7068 007 0126, Liezēres pagastā, Madonas novadāAigars Šķēls
13543Par Madonas novada pašvaldības 2022. gada 29. jūnija saistošo noteikumu Nr. 21 “Sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu sniegšanas un lietošanas kārtība Madonas novadā” precizēšanu
Pielikums 1 Pielikums 2
Aigars Šķēls
14544Par nekustamā īpašuma “V902”, Mētrienas pagastā, Madonas novadā, sadalīšanu, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7076 002 0085 sadalīšanu, nosaukuma piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu
Pielikums
Aigars Šķēls
15545Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7042 008 0188 Aronas pagastā, Madonas novadā, sadalīšanu
Pielikums
Aigars Šķēls
16546Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7013 001 0114, Lubānā, Madonas novadā, sadalīšanu
Pielikums
Aigars Šķēls
17547Par nekustamā īpašuma “V892”, Praulienas pagastā, Madonas novadā, apvienošanu, nosaukuma apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanuAigars Šķēls
18548Par zemes vienību ar kadastra apzīmējumiem 7076 008 0377 un 7076 008 0153, Mētrienas pagastā, Madonas novadā, apvienošanu
Pielikums
Aigars Šķēls
19549Par Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 31 “Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas un izķeršanas noteikumi Madonas novadā” apstiprināšanu
Pielikums 1 Pielikums 2
Aigars Šķēls
20550Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu smilts-grants un smilts ieguves atļaujas izsniegšanu atradnei “Mežiņi”, Lazdonas pagastā, Madonas novadāAigars Šķēls
21551Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu smilts-grants un smilts ieguves atļaujas izsniegšanu atradnei “Dvīņi”, Sarkaņu pagastā, Madonas novadāAigars Šķēls
22552Par Madonas novada pašvaldības 2022.gada 29.jūnija SN Nr.22 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Madonas novada pašvaldībā” precizēšanu
Pielikums 1 Pielikums 2
Aigars Šķēls
23553Par Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 32 “Madonas novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, renovācijai un tām piesaistīto zemes gabalu labiekārtošanai” apstiprināšanu
Pielikums 1 Pielikums 2
Aigars Šķēls
24554Par Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 33 “Kārtība, kādā tiek segti braukšanas izdevumi izglītojamajiem Madonas novadā” apstiprināšanu
Pielikums 1 Pielikums 2
Solvita Seržāne
25555Par “Noteikumi par minimālo un maksimālo izglītojamo skaitu Madonas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes klasēs, pirmsskolas izglītības iestādes grupās, speciālās izglītības iestādēs un sociālās un pedagoģiskās korekcijas klasēs un interešu izglītības grupās” apstiprināšanu
Pielikums
Solvita Seržāne
26556Par padomju režīmu slavinošu pieminekļu demontāžuZigfrīds Gora
27557Par finansējuma piešķiršanu Liezēres pamatskolas telpu remontamArtūrs Vāvere
28558Par finansējuma piešķiršanu rezidentūras studijām Latvijas UniversitātēSolvita Seržāne
29559Par finansējuma piešķiršanu medicīnas studijām Rīgas Stradiņa universitātēSolvita Seržāne
30560Par finansējuma piešķiršanu rezidentūras studijām Rīgas Stradiņa universitātēSolvita Seržāne
31561Par ēdināšanas izdevumu segšanu Madonas novada teritorijā deklarētajiem Jēkabpils Agrobiznesa koledžas Barkavas struktūrvienības izglītojamajiem no pašvaldības budžeta līdzekļiemSolvita Seržāne
32562Par ēdināšanas izdevumu segšanu Madonas novada teritorijā deklarētajiem Kristiāna Dāvida pamatskolas izglītojamajiem no pašvaldības budžeta līdzekļiem Solvita Seržāne
33563Par finansējuma piešķiršanu mājas Brīvības ielā 9, Ļaudonā, Ļaudonas pagastā, Madonas novadā, bīstamības novēršanaiAigars Šķēls
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums