MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS ĀRKĀRTAS DOMES SĒDE

2022. gada 19. jūlijā
Ievietots: 19/07/2022 plkst. 12:55
Labots: 19/07/2022 plkst. 12:56
Nr.p.k.Lēmuma Nr.JautājumsZiņotājs
1433Par atļauju Ilzei Plešai savienot amatusAgris Lungevičs
2434Par atļauju Laurai Finartijai savienot amatusAgris Lungevičs
3435Par nekustamā īpašuma “Mežaine”, Ošupes pagastā, Madonas novadā, otro izsoli ar pretendentu atlasi'
Pielikums
Agris Lungevičs
4436Par nekustamā īpašuma “Dzērvītes”, Ošupes pagasts, Madonas novads, atsavināšanuAgris Lungevičs
5437Par nekustamā īpašuma “Auziņi”, Barkavas pagasts, Madonas novads, atsavināšanu, rīkojot izsoli
Pielikums
Agris Lungevičs
6438Par nekustamā īpašuma “Akmentiņu lauki”, Barkavas pagasts, Madonas novads, atsavināšanu, rīkojot izsoli
Pielikums
Agris Lungevičs
7439Par telpu, nekustamajā īpašumā “Ābelīte”, ar adresi Jaunatnes iela 7 (kadastra apzīmējums 7044 008 0212 001), Barkavā, Barkavas pagastā, Madonas novadā, nomas tiesību izsoli
Pielikums
Agris Lungevičs
8440Par nekustamā īpašuma Meža iela 2, Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, atsavināšanuAgris Lungevičs
9441Par pašvaldības nekustamā īpašuma Aiviekstes māja 10-4, Aiviekste, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, atsavināšanu, rīkojot izsoli
Pielikums
Agris Lungevičs
10442Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Vecais pagasta nams”-2, Jāņukalns, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, atsavināšanu, rīkojot izsoli
Pielikums
Agris Lungevičs
11443Par nekustamā īpašuma Vesetas iela 12-5, Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, izsoles sākumcenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
Pielikums
Agris Lungevičs
12444Par finansējuma piešķiršanu Bērzaunes pagasta ielu uzturēšanai no budžeta līdzekļiemAgris Lungevičs
13445Par finansējuma piešķiršanu Madonas novada pašvaldības investīciju projektiem “Automātiskās ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēmas un zibensaizsardzības sistēmas izbūve objektam Saieta laukums 1, Madonā”Agris Lungevičs
14446Par atkritumu apsaimniekošanas maksas izmaiņām Cesvaines pilsētā un Cesvaines pagastāAgris Lungevičs
15447Par papildus finansējuma piešķiršanu Cesvaines apvienības pārvaldei, Dārzu ielas 1, Cesvainē, ēkas remontam Sociālā dienesta vajadzībāmAgris Lungevičs
16448Par finansējuma piešķiršanu krūmgrieža iegādei Lubānas apvienības pārvaldes īpašuma uzturēšanas nodaļas vajadzībāmAgris Lungevičs
17449Par finansējuma piešķiršanu gaisa kondicioniera iegādei Lubānas tūrisma un kultūrvēsturiskā mantojuma centramAgris Lungevičs
18450Par finansējuma piešķiršanu ēkas Oskara Kalpaka ielā 4, Lubānā, jumta elementu uzstādīšanai un remontamAgris Lungevičs
19451Par Praulienas pagasta pārvaldes pirmsskolas izglītības iestādes “Pasaciņa” baseina remontuAgris Lungevičs
20452Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu jaunveidotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Ozolēni”, Ļaudonas pagastā, Madonas novadā
Pielikums 1 Pielikums 2
Agris Lungevičs
21453Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu jaunveidotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Lauku Putniņi”, Cesvaines pagastā, Madonas novadā
Pielikums 1 Pielikums 2
Agris Lungevičs
22454Par atbalstu biedrībai “Latvijas savienība “Černobiļa””Agris Lungevičs
23455Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 2022. gada 15. februāra lēmumā Nr. 104 “Par Madonas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes “Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskola” statusa maiņu”Agris Lungevičs
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums