MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDE

2022. gada 22. martā
Ievietots: 22/03/2022 plkst. 13:53
Labots: 22/03/2022 plkst. 13:54
Nr.p.k.Lēmuma Nr.JautājumsZiņotājs
1154Par galvojuma sniegšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Madonas Siltums” aizdevumam kurināmā iegādeiAgris Lungevičs
2155Par Madonas novada bāriņtiesas priekšsēdētāja iecelšanu amatāAgris Lungevičs
3156Par Madonas novada pašvaldības bērnu un jauniešu nometņu projektu konkursa 2022.nolikuma apstiprināšanu
Pielikums
Agris Lungevičs
4157Par Madonas novada pašvaldības noteikumu “Mācību priekšmetu olimpiāžu un konkursu organizēšanas un laureātu apbalvošanas kārtība” apstiprināšanu
Pielikums
Agris Lungevičs
5158Par R.Blaumaņa literārās prēmijas 18. konkursa nolikuma apstiprināšanu
Pielikums
Agris Lungevičs
6159Par biedrības Sporta deju klubs Rondo atbrīvošanu no Madonas pilsētas kultūras nama telpu nomas maksasAgris Lungevičs
7160Par maksas pakalpojumu izmaksu apstiprināšanu Madonas pilsētas kultūras nama un filiāles kinoteātris Vidzeme pakalpojumiemAgris Lungevičs
8161Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 2021.gada 17. augusta lēmumā Nr.112 “Par nekustamā īpašuma Saules ielā 4C, Madonā, maiņu pret nekustamo īpašumu Poruka ielā 3, Madonā” Agris Lungevičs
9162Par Madonas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Parka iela 3, Ļaudonā, Ļaudonas pagastā, otro izsoli
Pielikums
Agris Lungevičs
10163Par pašvaldībai piederošā transportlīdzekļa – OPEL ASTRA, reģistrācijas Nr. HS5418, izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites un nodošanu utilizācijaiAgris Lungevičs
11164Par pašvaldībai piederošā transportlīdzekļa – FORD GALAXY, reģistrācijas Nr.HD5935, izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites un nodošanu utilizācijaiAgris Lungevičs
12165Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Bitītes”, Sarkaņu pagasts, Madonas novads, atsavināšanuAgris Lungevičs
13166Par nekustamā īpašuma “Kaltes”, Sarkaņu pagastā, Madonas novadā, otro izsoli
Pielikums
Agris Lungevičs
14167Par finanšu līdzekļu piešķiršanu traktora un papildaprīkojuma nomai Lubānas apvienības pārvaldes vajadzībām
Pielikums
Agris Lungevičs
15168Par nekustamā īpašuma “Kraukļu tautas nams”-1A, Kraukļi, Cesvaines pagasts, Madonas novads, atsavināšanu, rīkojot izsoli
Pielikums
Agris Lungevičs
16169Par NVO iniciatīvu projektu konkursa 2022.gada nolikumu
Pielikums
Agris Lungevičs
17170Par maksas pakalpojumu izmaksu apstiprināšanu Madonas novada Ošupes pagasta pārvaldes struktūrvienībā Lubāna mitrāja informācijas centrāAgris Lungevičs
18171Par maksas pakalpojumu izmaksu apstiprināšanu Madonas novada Cesvaines apvienības pārvaldes struktūrvienībā Cesvaines Tūrisma centrsAgris Lungevičs
19172Par Ērgļu pagasta SIA “ŪDAS” reorganizācijas pievienošanas ceļā uzsākšanuAgris Lungevičs
20173Par nekustamajā īpašumā “Dzelzceļš” Indrānu pagastā, Madonas novadā, apauguma novākšanas izsoles organizēšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
Pielikums 1 Pielikums 2 Pielikums 3
Agris Lungevičs
21174Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu jaunveidotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Melnloki”, Bērzaunes pagastā, Madonas novadā
Pielikums
Agris Lungevičs
22175Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu zemes vienībām nekustamajos īpašumos “Saltumkalns” un “Ezeriņi”, Bērzaunes pagastā, Madonas novadā
Pielikums
Agris Lungevičs
23176Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu jaunveidotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā Parka ielā 7, Ērgļos, Ērgļu pagastā, Madonas novadā
Pielikums 1 Pielikums 2
Agris Lungevičs
24177Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu jaunveidotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Meirānu Kalpaka pamatskola”, Meirānos, Indrānu pagastā, Madonas novadā
Pielikums 1 Pielikums 2
Agris Lungevičs
25178Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu jaunveidotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Naudicēni 4”, Sausnējas pagastā, Madonas novadā
Pielikums
Agris Lungevičs
26179Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu jaunveidotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Ziediņi”, Sausnējas pagastā, Madonas novadā
Pielikums
Agris Lungevičs
27180Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 2021. gada 25. novembra lēmumā Nr. 476 “Par Madonas novada pašvaldības iestāžu Madonas pilsētā amata vienību sarakstu apstiprināšanu”
28181Par ERAF projekta Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Madonas novadā izmaksu apstiprināšanuAgris Lungevičs
29182Par izmaksu izslēgšanu no Madonas novada pašvaldības bilancesAgris Lungevičs
30183Par izmaksu apstiprināšanu Bērzaunes pagasta Sauleskalna ciema tautas nama telpu vienkāršotās atjaunošanas un ventilācijas sistēmas izbūves būvdarbiemAgris Lungevičs
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums