MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS ĀRKĀRTAS DOMES SĒDE

2022. gada 15. februārī
Ievietots: 15/02/2022 plkst. 13:42
Labots: 15/02/2022 plkst. 13:43
Nr.p.k.Lēmuma Nr.JautājumsZiņotājs
170Par projekta pieteikuma “Līdaku mazuļu ielaišana Madonas novada Ļaudonas pagasta Sāvienas ezerā” iesniegšanuAgris Lungevičs
271Par projekta pieteikuma “Zivju resursu pavairošana Madonas novada Ošupes pagasta Lubānas ezerā” iesniegšanuAgris Lungevičs
372Par atļauju Inesei Vaniņai savienot amatusAgris Lungevičs
473Par atļauju Vilnim Zosāram savienot amatusAgris Lungevičs
574Par atļauju Vinetai Bormanei savienot amatusAgris Lungevičs
675Par atļauju amatu savienošanai Andai VaskaiAgris Lungevičs
776Par atļauju amatu savienošanai Vinetai BagatskaiAgris Lungevičs
877Par Komisijas iesniegumu izskatīšanai par konfiscētās mantas atdošanu vai tās vērtības atlīdzināšanu personāmAgris Lungevičs
978Par Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas izveidošanu un sastāva apstiprināšanuAgris Lungevičs
1079Par Darījumu ar lauksaimniecības zemi izvērtēšanas komisijas nolikuma apstiprināšanu
Pielikums
Agris Lungevičs
1180Par klienta līdzdalības maksājumu par saņemtajiem aprūpes mājās pakalpojumiem Madonas novadāAgris Lungevičs
1281Par maksas noteikšanupakalpojumam – īslaicīga sociālā aprūpe (sociālās gultas) institūcijā pilngadīgām personām – Cesvaines un Dzelzavas sociālās aprūpes centrāAgris Lungevičs
1382Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu jaunveidotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Kaldi”, Vestienas pagastā, Madonas novadā
Pielikums
Agris Lungevičs
1483Par zemes ierīcības projekta grozījumu apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu jaunveidotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Lejas Krūtnieki” , Ošupes pagasts
Pielikums
Agris Lungevičs
158484 Par zemes ierīcības projekta grozījumu apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu zemes vienībām nekustamajos īpašumos “Ruļļi” un “Atmatas”, Lazdonas pagastā, Madonas novadā
Pielikums
Agris Lungevičs
1685Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu jaunveidotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Kļāvēni”, Liezēres pagastā, Madonas novadā
Pielikums 1 Pielikums 2
Agris Lungevičs
1786Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu jaunveidotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Kauļi 2”, Liezēres pagastā, Madonas novadā
Pielikums 1 Pielikums 2
Agris Lungevičs
1887Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu jaunveidotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Akmens”, Ļaudonas pagastā, Madonas novadā
Pielikums
Agris Lungevičs
1988Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu zemes vienībām nekustamajā īpašumā Kārļa ielā 12 Sauleskalnā, Bērzaunes pagastā, Madonas novadā
Pielikums 1 Pielikums 2
Agris Lungevičs
2089Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu zemes vienībām nekustamajos īpašumos Sauleskalna ielā 2A un Kārļa ielā 2, Sauleskalnā, Bērzaunes pagastā, Madonas novadā
Pielikums 1 Pielikums 2
Agris Lungevičs
2190Par finanšu līdzekļu piešķiršanu ieroču glabāšanas telpas izbūvei Ozolu ielā 24, Madona, Madonas novadsAgris Lungevičs
2291Par pašvaldībai piederošā transportlīdzekļa – ZIL, reģistrācijas Nr. AR 1820, izslēgšanu no ceļu satiksmes drošības direkcijas transportlīdzekļu reģistra un transportlīdzekļa utilizāciju Agris Lungevičs
2392Par finansējuma piešķiršanu Barkavas Svētā Staņislava Romas Katoļu baznīcas apgaismojuma elektrības apmaksaiAgris Lungevičs
2493Par Madonas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Daugavas iela 3C, Madonā, otro izsoli
Pielikums
Agris Lungevičs
2594Par siltumapgādes pakalpojuma nodrošināšanu Ērgļu ciemāAgris Lungevičs
2695Par nolikumu apstiprināšanu
Pielikums 1 Pielikums 2 Pielikums 3 Pielikums 4 Pielikums 5
Agris Lungevičs
2796Par zēnu vokālistu konkursa Aiviekstes lakstīgalas nolikumu apstiprināšanu
Pielikums
Agris Lungevičs
2897Par pedagogu metodisko izstrādņu konkursa nolikuma apstiprināšanu
Pielikums
Agris Lungevičs
2998Par MNPPar Madonas novada pašvaldības noteikumu Nr. 9 “Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu sniegtajiem pakalpojumiem Madonas novada pašvaldībā” apstiprināšanu” noteikumu Nr. 9 “Kārtība, kādā veicami pašvaldību savstarpējie norēķini par izglītības iestāžu pakalpojumiem MNP” apstiprināšanu”
Pielikums
Agris Lungevičs
3099Par Madonas novada pašvaldības izglītības iestāžu uzturēšanas izmaksu apstiprināšanu 2022.gadam
Pielikums 1 Pielikums 2
Agris Lungevičs
31100Par finansējuma piešķiršanu mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei Kristiāna Dāvida pamatskolai 2022.gadamAgris Lungevičs
32101Par pašvaldības finansējuma piešķiršanu ēdināšana izdevumu apmaksai Kristiāna Dāvida pamatskolaiAgris Lungevičs
33102Par Madonas novada jauniešu iniciatīvu projektu konkursa 2022.gada nolikuma apstiprināšanu
Pielikums
Agris Lungevičs
34103Par Madonas novada pašvaldības projekta “Jauniešu karjeras izvēle un amata prasmju apguve” 2022.gada nolikumu
Pielikums
Agris Lungevičs
35104Par Madonas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes “Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskola” statusa maiņuAgris Lungevičs
36105Par Vestienas pamatskolas likvidēšanuAgris Lungevičs
37106Par nolikuma “Nolikums par licencēto makšķerēšanu Viešūrā” apstiprināšanu ar saistošajiem noteikumiem
Pielikums 1 Pielikums 2
Agris Lungevičs
38107Par SIA “Madonas ūdens” pamatkapitāla palielināšanuAgris Lungevičs
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums