MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDE

2022. gada 27. janvārī
Ievietots: 27/01/2022 plkst. 12:43
Labots: 01/02/2022 plkst. 19:44
Nr.p.k.Lēmuma Nr.JautājumsZiņotājs
144Par maksas noteikšanu Madonas pilsētas sporta centra fitnesa zāles apmeklējumamArtūrs Grandāns
245Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 25.11.2021. lēmumā Nr. 477 “Par Madonas novada pašvaldības apvienību pārvalžu, pagastu pārvalžu un to pakļautībā esošo iestāžu amata vienību sarakstu apstiprināšanu” Andris Sakne
346Par Madonas novada pašvaldības 2021. gada 21. decembra saistošo noteikumu Nr. 21 “Pirmsskolas vecuma bērnu reģistrācijas, uzņemšanas, atskaitīšanas un diennakts uzraudzības pakalpojuma sniegšanas kārtība Madonas novada pašvaldības izglītības iestādēs, kas īsteno pirmsskolas izglītības programmas” precizēšanu
Pielikums 1 Pielikums 2
Solvita Seržāne
447Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu jaunveidotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā Stacijas ielā 6, Ērgļos, Ērgļu pagastā, Madonas novadā
Pielikums 1 Pielikums 2
Dace Haide Dzelzkalēja
548Par grozījumiem 2021. gada 30. decembra Madonas novada pašvaldības domes lēmumā Nr. 536 “Par nekustamā īpašuma “Katlu māja” zemes vienības Kārļa ielā 12 ar kadastra apzīmējumu 7046 009 0222, Sauleskalnā, Bērzaunes pagastā, Madonas novadā, sadalīšanu”
Pielikums
Aigars Šķēls
649Par rezerves zemes fondā ieskaitītu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7070 009 0163Aigars Šķēls
750Par zemes vienību, ar kadastra apzīmējumiem 70130020076 un 70130020071, apvienošanu, Lubānā, Madonas novadāAigars Šķēls
851Par nekustamā īpašuma “Lejas Daugavieši”, Praulienas pagasts, Madonas novads, nostiprināšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanaiAigars Šķēls
952Par dzīvokļa īpašuma Nr.10, Dārza iela 20, Lazdona, Lazdonas pagasts, Madonas novads, nodošanu atsavināšanaiAigars Šķēls
1053Par nekustamā īpašuma “Pumpuri”, Ošupes pagasts, Madonas novads, nostiprināšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanaiAigars Šķēls
1154Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajā īpašumā “Liepaslejas”, Vestienas pagastā, Madonas novadā, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7096 004 0012 funkcionālā zonējuma grozīšanai
Pielikums
Aigars Šķēls
1255Par grozījumiem 2021.gada 21.decembra lēmumā Nr. 499 “Par nekustamā īpašuma Avotu iela 32, Madona, Madonas novads, atsavināšanu”Aigars Šķēls
1356Par grozījumiem 2021.gada 30.decembra lēmumā Nr. 529 “Par Rezerves zemes fondā ieskaitītām zemes vienībām ar kadastra apzīmējumu 70070030058 un 70270100084”Aigars Šķēls
1457Par grozījumiem Madona novada pašvaldības 2021. gada 28. oktobra lēmumā Nr. 346 “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu un darba uzdevuma apstiprināšanu teritorijas plānojuma grozījumiem Madonas pilsētas ielu sarkano līniju precizēšanai, nekustamajos īpašumos Kalna ielā 31, Kalna ielā 32, Kalna ielā 34, Rūpniecības ielas daļā, Gaujas ielā 33, Daugavas ielas daļā, Daugavas ielā 25, ietverot priekšlikumus atsevišķu zemes vienību funkcionālā zonējuma grozīšanai”
Pielikums
Aigars Šķēls
1558Par nekustamā īpašuma “Īvāni”, Sarkaņu pagasts, Madonas novads, nostiprināšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanaiAigars Šķēls
1659Par dzīvokļa īpašumu Nr.1, Meža iela 2, Mārciena, Mārcienas pagasts, Madonas novads, nodošanu atsavināšanaiAigars Šķēls
1760Par pašvaldības nekustamā īpašuma Kalna iela 39-8, Madona, Madonas novads, atsavināšanas procesa izbeigšanu un ilgtermiņa ieguldījumu atjaunošanu Aigars Šķēls
1861Par dzīvokļa īpašumu Nr. 5, Vesetas iela 12, Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, nodošanu atsavināšanai, rīkojot izsoliAigars Šķēls
1962Par nekustamā īpašuma “Strautiņi”, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, nodošanu atsavināšanai, rīkojot izsoliAigars Šķēls
2063Par platības precizēšanu zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 70620040029, kas atrodas Kalsnavas pagastā, Madonas novadā
Pielikums
Aigars Šķēls
2164Par Madonas novada pašvaldības pagastu pārvalžu nolikumu apstiprināšanu jaunā redakcijā
Pielikums 1 Pielikums 2 Pielikums 3 Pielikums 4 Pielikums 5 Pielikums 6 Pielikums 7 Pielikums 8 Pielikums 9 Pielikums 10 Pielikums 11 Pielikums 12 Pielikums 13 Pielikums 14
Aigars Šķēls
2265Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības apvienību pārvalžu nolikumosAigars Šķēls
2366Par atļauju Ilzei Fārnestei savienot amatusĀris Vilšķērsts
2467Par Madonas novada Dzimtsarakstu nodaļas amatpersonu iecelšanuĀris Vilšķērsts
2568Par Madonas novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma grozījumu apstiprināšanuGerda Kvanta
2669Par Madonas novada pašvaldības 2022.gada budžetu
Pielikums 1 Pielikums 2 Pielikums 3 Pielikums 4 Pielikums 5
Liene Ankrava
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums