MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS ĀRKĀRTAS DOMES SĒDE

2022. gada 18. janvārī
Ievietots: 18/01/2022 plkst. 16:42
Labots: 25/01/2022 plkst. 16:43
Nr.p.k.Lēmuma Nr.JautājumsZiņotājs
11Par Madonas novada pašvaldības iestādes “Ērgļu Sociālās aprūpes centrs” vadītājuAgris Lungevičs
22Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 1.1.01. lēmumā Nr. 485 Par ikmēneša pabalsta piešķiršanu V.GotlaufamAgris Lungevičs
33Par ikmēneša pabalsta piešķiršanu G.VelcimAgris Lungevičs
44ar Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 1 “Grozījumi Madonas novada pašvaldības 02.07.2021. saistošajos noteikumos Nr.2 “Madonas novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu
Pielikums 1 Pielikums 2
Agris Lungevičs
555 Par dzīvokļa īpašuma Avotu iela 2A-7, Madona, Madonas novads, atsavināšanu Agris Lungevičs
666 Par dzīvokļa īpašuma Bērzu iela 13A-7, Aizpurve, Dzelzavas pagasts, Madonas novads, atsavināšanu Agris Lungevičs
77Par nekustamā īpašuma “Robežnieku lauks”, Bērzaunes pagasts, Madonas novads, atsavināšanu, rīkojot izsoli
Pielikums
Agris Lungevičs
88Par nekustamā īpašuma Ozolu iela A, Dzelzava, Dzelzavas pagasts, Madonas novads, atsavināšanu, rīkojot izsoli
Pielikums
Agris Lungevičs
99Par nekustamā īpašuma “Meirānu Kalpaka pamatskola”, Indrānu pagastā, Madonas novadā, nodošanu atsavināšanai, rīkojot izsoliAgris Lungevičs
1010Par nekustamā īpašuma “Pienotavas māja 1”, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, atsavināšanuAgris Lungevičs
1111Par nekustamā īpašuma “Klāvāni”, Ošupes pagasts, Madonas novads, atsavināšanuAgris Lungevičs
1212Par cirsmas nekustamajā īpašuma “Strīdus purvs” Ļaudonas pagastā, Madonas novadā, izsoles organizēšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
Pielikums
Agris Lungevičs
1313Par cirsmas nekustamajā īpašuma “Pagasta mežs” Ļaudonas pagastā, Madonas novadā, izsoles organizēšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
Pielikums
Agris Lungevičs
1414Par pašvaldības piekrišanu nekustamā īpašuma ar nosaukumu “Miglas Mežs”, Ošupes pagasts, dāvināšanaiAgris Lungevičs
1515Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu jaunveidotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Meža Ubāni”, Praulienas pagastā, Madonas novadā
Pielikums
Agris Lungevičs
1616Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu jaunveidotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Bērzkalni”, Ošupes pagastā, Madonas novadā
Pielikums
Agris Lungevičs
1717Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu jaunveidotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Vārnas”, Ļaudonas pagastā, Madonas novadā
Pielikums
Agris Lungevičs
1818Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu jaunveidotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Stradu mežs”, Cesvaines pagastā, Madonas novadā
Pielikums
Agris Lungevičs
1919Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu jaunveidotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Mazie Ķāķi”, Dzelzavas pagastā, Madonas novadā
Pielikums 1 Pielikums 2
Agris Lungevičs
2020Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu jaunveidotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Mālkalni”, Ērgļu pagastā, Madonas novadā
Pielikums
Agris Lungevičs
2121Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu jaunveidotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Birznieki”, Bērzaunes pagastā, Madonas novadā
Pielikums 1 Pielikums 2
Agris Lungevičs
2222Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu jaunveidotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Dobuļi”, Aronas pagastā, Madonas novadā
Pielikums 1 Pielikums 2
Agris Lungevičs
2323Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu jaunveidotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Smilškalni”, Barkavas pagastā, Madonas novadā
Pielikums
Agris Lungevičs
2424Par grantu konkursa “Konkurētspējas, izaugsmes, pētniecības un inovāciju kapacitātes stiprināšana uzņēmumiem” 2022.gada nolikumu
Pielikums
Agris Lungevičs
2525Par grantu konkursa “Sertifikācijas un standartu ieviešana uzņēmumā” 2022.gada nolikumu
Pielikums
Agris Lungevičs
2626Par biznesa ideju konkursa “Madona var labāk!’’ 2022.gada nolikumu
Pielikums
Agris Lungevičs
2727Par finansiālu atbalstu grāmatas par Dzidru Rubeni izdošanaiAgris Lungevičs
2828Par grāmatas “Lubānas vidusskola laika lokos” papildus eksemplāru pārdošanas cenas noteikšanuAgris Lungevičs
2929Par biedrības “Rollertour” iesniegumuAgris Lungevičs
3030Par finansējuma piešķiršanu biedrībai “Mēs saviem bērniem”Agris Lungevičs
3131Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 25.11.2021. lēmumā Nr.477 “Par Madonas novada pašvaldības apvienību pārvalžu, pagastu pārvalžu un to pakļautībā esošo iestāžu amata vienību sarakstu apstiprināšanu” Agris Lungevičs
3232Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 25.11.2021. lēmumā Nr.477 (protokols Nr.15, 44.p.) „Par Madonas novada pašvaldības apvienību pārvalžu, pagastu pārvalžu un to pakļautībā esošo iestāžu amata vienību sarakstu apstiprināšanu” pielikumā Nr.7Agris Lungevičs
3333Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 16.11.2021. sēdes lēmumā Nr. 433 “Par Madonas novada pašvaldības finansēto pedagoģisko darbinieku amata vienību saraksta apstiprināšanu” Agris Lungevičs
3434Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 19.10.2021. lēmumā Nr.323 “Par stipendijas piešķiršanu studijām rezidentūrā Rīgas Stradiņa universitātē”Agris Lungevičs
3535Par Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 2 “Par Madonas novada pašvaldības stipendiju un finansējuma studiju maksai piešķiršanas kārtību” apstiprināšanu
Pielikums 1 Pielikums 2
Agris Lungevičs
3636Par Madonas pilsētas pensionāru biedrības finansējuma pieprasījumu 2022. gadamAgris Lungevičs
3737Par Latvijas Sarkanā krusta Madonas novada komitejas finansējuma pieprasījumu 2022. gadamAgris Lungevičs
3838Par biedrības “Madonas senioru klubiņš “Pie kamīna”” finansējuma pieprasījumu 2022. gadamAgris Lungevičs
3939Par biedrības bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem “Mēs saviem bērniem” budžeta pieprasījumu 2022. gadamAgris Lungevičs
4040Par maksas noteikšanu pakalpojumam – ilgstoša sociālā aprūpe un sociālā rehabilitācija institūcijā pilngadīgām personām – pašvaldības pansionātos vai sociālās aprūpes centrosAgris Lungevičs
4141Par sadarbības līguma noslēgšanu ar Balvu novada pašvaldību par atskurbināšanas pakalpojumu
Pielikums
Agris Lungevičs
4242Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 25.11.2021. lēmumā Nr. 476 “Par Madonas novada pašvaldības iestāžu Madonas pilsētā amata vienību sarakstu apstiprināšanu”Agris Lungevičs
4343Par Madonas novada domei izsniegto aizdevumu pārjaunojuma līguma slēgšanu
Pielikums
Agris Lungevičs
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums