MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDE

2021. gada 25. novembrī
Ievietots: 30/11/2021 plkst. 16:43
Labots: 30/11/2021 plkst. 16:45
Nr.p.k.Lēmuma Nr.JautājumsZiņotājs
1434Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Asteres”, Barkavas pagasts, Madonas novads, atsavināšanu, rīkojot izsoli
Pielikums
Aleksandrs Šrubs
2435Par 30.09.2021. saistošo noteikumu Nr. 8 “Nolikums par licencēto makšķerēšanu Rāceņu ezerā” precizēšanu
Pielikums 1 Pielikums 2 Pielikums 3
Aigars Šķēls
3436Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Smeceres trase”, Lazdonas pagasts, Madonas novads, nostiprināšanu zemesgrāmatāAigars Šķēls
4437Par nekustamā īpašuma” Krievlejas”, Liezēres pagastā, nostiprināšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai, rīkojot izsoli ar pretendentu atlasiAigars Šķēls
5438Par nekustamā īpašuma Māliņi, Bērzaunes pagasts, Madonas novads, nostiprināšanu zemesgrāmatāAigars Šķēls
6439Par jaunu nekustamo īpašumu izveidošanu Bērzaunes pagastā un nostiprināšanu zemesgrāmatāAigars Šķēls
7440Par pašvaldības nekustamā īpašuma Bērziņi, Bērzaunes pagasts, Madonas novads, nostiprināšanu zemesgrāmatāAigars Šķēls
8441Par pašvaldības nekustamā īpašuma Meža iela 8-2, Ošupes pagasts, Madonas novads, sadalīšanu un nodošanu atsavināšanaiAigars Šķēls
9442Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Lejiņas”, Ošupes pagasts, Madonas novads, sadalīšanu un nodošanu atsavināšanaiAigars Šķēls
10443Par nekustamā īpašuma Meža iela 2, Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, nodošanu atsavināšanaiAigars Šķēls
11444Par nekustamā īpašuma “Visagals 1”, Indrānu pagasts, Madonas novads, nodošanu atsavināšanaiAigars Šķēls
12445Par nekustamā īpašuma Dzērvenītes iela 9, Lubāna, Madonas novads, nodošanu atsavināšanaiAigars Šķēls
13446Par zemes vienību, ar kadastra apzīmējumiem 70740040425 un 70740040225, Mārcienā, Mārcienas pagastā, Madonas novadā, apvienošanu
Pielikums 1 Pielikums 2
Aigars Šķēls
14447Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 70580160228, Meirānos, Indrānu pagastā, Madonas novadā, sadalīšanu
Pielikums
Aigars Šķēls
15448Par zemes vienības, ar kadastra apzīmējumu 70860130057, nekustamajā īpašumā “Gustavskola”, Praulienas pagastā, Madonas novadā, sadalīšanu
Pielikums
Aigars Šķēls
16449Par zemes vienības, ar kadastra apzīmējumu 70540080715, nekustamajā īpašumā Stacijas ielā 6, Ērgļos, Ērgļu pagastā, Madonas novadā, sadalīšanu
Pielikums
Aigars Šķēls
17450Par nekustamā īpašuma Stacijas iela 13, Mārciena, Mārcienas pagasts, Madonas novads, atsavināšanuAigars Šķēls
18451Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu jaunveidotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Laņģi”, Cesvaines pagastā, Madonas novadā
Pielikums 1 Pielikums 2
Dace Haide Dzelzkalēja
19452Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu jaunveidotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Dūdas”, Sausnējas pagastā, Madonas novadā
Pielikums 1 Pielikums 2
Dace Haide Dzelzkalēja
20453Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu jaunveidotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Ozolnieku mājas”, Ļaudonas pagastā, Madonas novadā
Pielikums 1 Pielikums 2
Dace Haide Dzelzkalēja
21454Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu jaunveidotajām zemes vienībām nekustamajos īpašumos “Lejas Dzintari 2” un “Dzintari”, Praulienas pagastā, Madonas novadā
Pielikums 1 Pielikums 2
Dace Haide Dzelzkalēja
22455Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 70420100854, Aronas pagastā, Madonas novadā, sadalīšanu
Pielikums
Dace Haide Dzelzkalēja
23456Par grozījumiem 2021. gada 15. jūnija lēmumā Nr. 262 “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Vintieši”, Praulienas pagastā, Madonas novadā”
Pielikums
Dace Haide Dzelzkalēja
24458Par zemes ierīcības projekta grozījumu apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu jaunveidotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā Saules ielā 67, Madonā, Madonas novadā
Pielikums 1 Pielikums 2
Dace Haide Dzelzkalēja
25459Par Madonas novada pašvaldības dalību Nacionālajā veselīgo pašvaldību tīklā pēc administratīvi teritoriālās reformasAndris Sakne
26460Par Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 16 “Pabalsti bārenim vai bez vecāku gādības palikušajam bērnam un audžuģimenei Madonas novadā” apstiprināšanu
Pielikums 1 Pielikums 2
Andris Sakne
27461Par Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 17 “Materiālās palīdzības pabalsti Madonas novadā” apstiprināšanu
Pielikums 1 Pielikums 2
Andris Sakne
28462Par Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 18 “Sociālās palīdzības pabalsti Madonas novadā” apstiprināšanu
Pielikums 1 Pielikums 2
Andris Sakne
29463Par Dzīvokļu jautājumu komisijas nolikuma apstiprināšanu
Pielikums
Andris Sakne
30464Par Madonas novada pašvaldības iestādes “Madonas novada Sociālais dienests” izveidošanuAndris Sakne
31465Par Madonas novada Sociālā dienesta nolikuma apstiprināšanu
Pielikums 1 Pielikums 2
Andris Sakne
32466Par Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr. 19 “Par sociālajiem pakalpojumiem Madonas novadā” apstiprināšanu
Pielikums 1 Pielikums 2
Andris Sakne
33467Par Madonas novada pašvaldības iestādes “Lubānas Sociālās aprūpes centrs” izveidošanuAndris Sakne
34468Par Lubānas Sociālā aprūpes centra nolikuma apstiprināšanu
Pielikums
Andris Sakne
35469Par Cesvaines Sociālā dienesta Sociālās aprūpes nodaļas pievienošanu Madonas novada pašvaldības iestādei “Dzelzavas pansionāts”Andris Sakne
36470Par Madonas novada pašvaldības iestādes “Dzelzavas pansionāts” nosaukuma maiņu un nolikuma apstiprināšanu
Pielikums
Andris Sakne
37471Par “Madonas novada pašvaldības izglītības iestāžu, kuras īsteno pirmsskolas izglītības programmas, pedagoģisko darbinieku amata vienību skaita noteikšanas kārtība” apstiprināšanu
Pielikums
Valda Kļaviņa
38472Par Madonas novada Dzimtsarakstu nodaļas izveidošanuEvita Zāle
39473Par Madonas novada Dzimtsarakstu nodaļas nolikuma apstiprināšanu
Pielikums
Evita Zāle
40474Par jaunizveidotās Madonas novada Dzimtsarakstu nodaļas amatpersonu iecelšanuUģis Fjodorovs
41475Par Madonas novada pašvaldības 2021.gada budžeta grozījumiem
Pielikums 1 Pielikums 2
Dina Bojaruņeca
42476Par Madonas novada pašvaldības iestāžu Madonas pilsētā amata vienību sarakstu apstiprināšanu
Pielikums
Uģis Fjodorovs
43477Par Madonas novada pašvaldības apvienību pārvalžu, pagastu pārvalžu un to pakļautībā esošo iestāžu amata vienību sarakstu apstiprināšanu
Pielikums 1 Pielikums 2 Pielikums 3 Pielikums 4
Uģis Fjodorovs
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums