MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDE

2021. gada 29. jūlijā
Ievietots: 04/08/2021 plkst. 22:53
Labots: 04/08/2021 plkst. 22:59
Nr.p.k.Lēmuma Nr.JautājumsZiņotājs
160Par memorandu par sociālā darba attīstību pašvaldībāsAndris Sakne
261Par finansējuma piešķiršanu 24. Latviešu mūzikas svētku dalībnieku izmitināšanaiAigars Noviks
362Par finansējuma piešķiršanu muzikāla uzveduma “Uzkāpt savā kalnā” organizēšanaiAigars Noviks
463Par Madonas novada pedagoģiski medicīniskās komisijas apstiprināšanuValda Kļaviņa
564Par papildus finanšu līdzekļu piešķiršanu Lubānas vidusskolas ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes sistēmas ierīkošanaiTālis Salenieks
665Par finansējuma piešķiršanu Vistiņlejas kapiemIlona Zalāne
766Par pašvaldības nekustamā īpašuma Bērzu iela 6A, Lazdona 1, Praulienas pagasts, Madonas novads, nodošanu atsavināšanaiIlona Zalāne
867Par pašvaldībai piekrītoša nekustamā īpašuma Noras, Aronas pagasts, Madonas novads, sadalīšanu un nodošanu atsavināšanaiReinis Silups
968Par dzīvokļa īpašuma Dārza iela 1A-13 Lazdona, Lazdonas pagasts, Madonas novads, nodošanu atsavināšanaiReinis Silups
1069Par pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma Ozoliņi, Ošupes pagasts, Madonas novads nostiprināšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanaiAigars Šķēls
1170Par rezerves zemes fondā ieskaitītu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 82 012 0176Aigars Šķēls
1271Par transporta izdevumu apmaksu Barkavas pagastā deklarētajam izglītojamajam uz Madonas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādiAleksandrs Šrubs
1372Par rezerves zemes fondā ieskaitītu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7044 009 0038Aleksandrs Šrubs
1473Par nekustamā īpašuma Svaru iela 4B, Barkava, Barkavas pagasts, Madonas novads, iznomāšanuAleksandrs Šrubs
1574Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanuArtūrs Vāvere
167575 Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu […] un pašvaldībai piekrītoša īpašuma “Mazstāpeles 2”, Liezēres pagasts, Madonas novads, 1/6 domājamās daļas nodošanu atsavināšanaiArtūrs Vāvere
177676 Par zemes lietošanas tiesību izbeigšanu […] un pašvaldībai piekrītoša īpašuma “Mazstāpeles 2”, Liezēres pagasts, Madonas novads, 1/6 domājamās daļas nodošanu atsavināšanai Artūrs Vāvere
1877Par pašvaldībai piekrītošā nekustamā īpašuma Puķītes, Sarkaņu pagasts, Madonas novads, sadalīšanu un nodošanu atsavināšanaiĻena Čačka
1978Par pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa īpašuma J.Ramaņa iela 9-5, Biksēre, Sarkaņu pagasts, Madonas novads, nodošanu atsavināšanaiĻena Čačka
2079Par pašvaldības nekustamā īpašuma -dzīvokļa īpašuma “Patkules māja”-3, Sarkaņu pagasts, Madonas novads, nodošanu atsavināšanai Ļena Čačka
2180Par pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa īpašuma “Sarkaņi”-1, Sarkaņi, Sarkaņu pagasts, Madonas novads, nodošanu atsavināšanai Ļena Čačka
2281Par nekustamā īpašuma “Rusti 1” dz.2 (ēkas domājamā daļa 472/3613), Ļaudonas pagastā, Madonas novadā, iegādiArtūrs Portnovs
2382Par pašvaldībai piekrītoša nekustamā īpašuma Aiviekstes Dupeni, Ļaudonas pagasts, Madonas novads, nodošanu atsavināšanaiArtūrs Portnovs
2483Par nekustamā īpašuma Parka iela 3, Ļaudonā, Ļaudonas pagastā, nodošanu atsavināšanai, rīkojot izsoliArtūrs Portnovs
2584Par rezerves zemes fondā ieskaitītu zemes vienību ar kadastra apzīmējumu 7070 005 0054Artūrs Portnovs
2685Par nekustamā īpašuma Attīrīšanas stacija, kadastra numurs 7070 007 0425, Ļaudonas pagasts, Madonas novads, nostiprināšanu zemesgrāmatā un nodošanu atsavināšanai Artūrs Portnovs
2786Par finansējuma piešķiršanu aprīkojuma iegādei Madonas Valsts ģimnāzijaiGuntis Ķeveris
2887Par [...] iesniegumuGuntis Ķeveris
2988Par grozījumiem 20.07.2021. Madonas novada pašvaldības domes lēmumā Nr.32 (protokols Nr.5, 2.p.) “Par aizņēmuma ņemšanu investīciju projekta “Cesvaines vidusskolas ēkas ieejas telpu bloku jumta seguma nomaiņa” īstenošanai Inese Solozemniece
3089Par īpašuma Raiņa ielā 60A, Madonā, Madonas novadā, pārņemšanu pašvaldības īpašumāRamona Vucāne
3190Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu jaunveidotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Alejas”, Mārcienas pagastā, Madonas novadā
Pielikums
Ramona Vucāne
3291Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu savstarpējai robežu pārkārtošanai nekustamajā īpašumā “Vecāres” un “Jaunāres” Mārcienas pagastā, Madonas novadā
Pielikums
Ramona Vucāne
3392Par pārstāvju izvirzīšanu Latvijas Pašvaldību savienības komitejās un apakškomitejāsAgris Lungevičs
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums