MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS ĀRKĀRTAS DOMES SĒDE

2021. gada 20. jūlijā
Ievietots: 23/07/2021 plkst. 15:33
Labots: 23/07/2021 plkst. 15:36
Nr.p.k.Lēmuma Nr.JautājumsZiņotājs
131Par aizņēmuma ņemšanu investīciju projekta “Divu ielu seguma atjaunošana Lubānā” īstenošanaiAgris Lungevičs
232Par aizņēmuma ņemšanu investīciju projekta “Cesvaines vidusskolas ēkas ieejas telpu bloku jumta seguma nomaiņa” īstenošanaiAgris Lungevičs
333Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Rosme 131”, Aronas pagasts, Madonas novads, atsavināšanu rīkojot izsoli
Pielikums
Agris Lungevičs
434Par finansējuma piešķiršanu vētras postījumu novēršanai Dzelzavas pagasta pārvaldeiAgris Lungevičs
535Par pašvaldības nekustamā īpašuma Riekstkalna mežs, Dzelzavas pagasts, Madonas novads, atsavināšanuAgris Lungevičs
636Par finansiālu atbalstu mākslas plenēra noriseiAgris Lungevičs
737Par grozījumiem Madonas novada Vestienas pagasta pārvaldes sniegto maksas pakalpojumu cenrādīAgris Lungevičs
838Par pašvaldības nekustamā īpašuma Kļavēni, Barkavas pagasts, Madonas novads, atsavināšanu, rīkojot izsoli
Pielikums
Agris Lungevičs
939Par pašvaldības nekustamā īpašuma Graudiņi 1, Barkavas pagasts, Madonas novads, atsavināšanuAgris Lungevičs
1040Par telpu nekustamajā īpašumā Brīvības ielā 7, Barkava, Barkavas pagastā, Madonas novadā, iznomāšanu
Pielikums
Agris Lungevičs
1141Par pašvaldības nekustamā īpašuma Zaļā iela 10, Madona, Madonas novads atsavināšanuAgris Lungevičs
1242Par ERAF projekta Pakalpojumu infrastruktūras attīstība deinstitucionalizācijas plāna īstenošanai Madonas novadā izmaksu apstiprināšanuAgris Lungevičs
1343Par deleģējuma līgumu ar nodibinājumu “Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas Diakonijas centrs”Agris Lungevičs
1444Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības 2021.gada 27.maija lēmumā Nr. 231 “Par Madonas novada pašvaldības Jaunatnes iniciatīvu projektu konkursa – 2021 projekta pieteikuma biedrībai “Pauze AD” finansēšanu” Agris Lungevičs
1545Par Madonas novada pašvaldības Ērgļu vidusskolas direktora amata konkursa nolikuma apstiprināšanu
Pielikums
Agris Lungevičs
1646Par finansējuma piešķiršanu vēsturiskās grāmatas “LATVIJAS SPORTA PEDAGOĢIJAS AKADĒMIJAI 100” izdošanaiAgris Lungevičs
1747Par projekta Nr.8.1.2.0 “Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Madonas novadā” būvniecības izmaksām un termiņiem objektam “Madonas pilsētas vidusskolas ēku kompleksa un stadiona pārbūve” Agris Lungevičs
1848Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai nekustamajā īpašumā “Liepkrasti”, Ļaudonas pagastā, Madonas novadāAgris Lungevičs
1949Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu jaunveidotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Rūķīši”, Praulienas pagastā, Madonas novadā
Pielikums
Agris Lungevičs
2050Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu jaunveidotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Augstkalni”, Praulienas pagastā, Madonas novadā
Pielikums
Agris Lungevičs
2151Par jaunu nosaukumu piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7062 011 0153 un 7062 011 0190, kas atrodas Kalsnavas pagastā, Madonas novadāAgris Lungevičs
2252Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu jaunveidotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Kalna Pulčēni”, Jumurdas pagastā, Madonas novadā
Pielikums
Agris Lungevičs
2353Par Madonas novada pašvaldības 2021.gada budžetu
Pielikums 1 Pielikums 2 Pielikums 3 Pielikums 4 Pielikums 5
Agris Lungevičs
2454Par Madonas novada pašvaldības iestāžu Madonas novada Cesvaines apvienības pārvalde”, “Madonas novada Ērgļu apvienības pārvalde” un “Madonas novada Lubānas apvienības pārvalde” amata vienību sarakstu apstiprināšanu
Pielikums 1 Pielikums 2 Pielikums 3
Agris Lungevičs
2555Par Madonas novada pašvaldības iestādes “Madonas novada Centrālā administrācija” izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu
Pielikums
Agris Lungevičs
2656Par Madonas novada pašvaldības iestādes “Madonas novada Centrālā administrācija” amata vienību saraksta apstiprināšanu
Pielikums
Agris Lungevičs
2757Par Madonas novada pašvaldības iestādes “Madonas pilsētas Īpašumu uzturēšanas dienests ” izveidošanu un nolikuma apstiprināšanu
Pielikums
Agris Lungevičs
2858Par Madonas novada pašvaldības iestādes “Madonas pilsētas Īpašumu uzturēšanas dienests” amata vienību saraksta apstiprināšanu
Pielikums
Agris Lungevičs
2959Par pašvaldības iestādes “Madonas pilsētas Īpašumu uzturēšanas dienests” vadītāja iecelšanuAgris Lungevičs
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums