MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDE

2021. gada 22. jūnijā
Ievietots: 01/07/2021 plkst. 13:42
Labots: 01/07/2021 plkst. 13:53
Nr.p.k.Lēmuma Nr.JautājumsZiņotājs
1265Par Martas Stalīdzānes atbrīvošanu no Madonas novada bāriņtiesas locekļa amataInga Lediņa
2266Par Agitas Semjonovas atbrīvošanu no Madonas novada bāriņtiesas locekļa amataInga Lediņa
3267Par cirsmas izsoles rīkošanu, nosacītās cenas un izsoles noteikuma apstiprināšanu nekustamajā īpašumā “Pīlādži” ar kadastra numurs 7046 001 0104, Bērzaunes pagastā
Pielikums 1 Pielikums 2
Edgars Lācis
4268Par SIA “Madonas Siltums” iesniegumu par dzīvojamās mājas pieslēgumu centrālajai siltumapgādes sistēmaiArtūrs Vāvere
5269Par dzīvojamās mājas pieslēgumu centrālajai siltumapgādes sistēmaiEdgars Lācis
6270270 Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Vecais pagasta nams”-2, Jāņukalns, Kalsnavas pagastā, Madonas novadā, nodošanu atsavināšanaiArtis Mūrmanis
7271271 Par pašvaldības nekustamā īpašuma Draudzības iela 8-16, Jaunkalsnavā, Kalsnavas pagastā, Madonas novadā, nodošanu atsavināšanai Artis Mūrmanis
8272272 Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Stepes 2”-2, Kalsnavas pagastā, Madonas novadā, nodošanu atsavināšanai Artis Mūrmanis
9273Par pašvaldībai piekrītoša īpašuma Graudiņi 1, Barkavas pagasts, Madonas novads, nodošanu atsavināšanaiAigars Šķēls
10274Par pašvaldībai piekrītošā īpašuma Zivtiņas, Barkavas pagasts, Madonas novads, nostiprināšanu zemesgrāmatāAigars Šķēls
11275Par pašvaldībai piekrītošā īpašuma Hiacintes, Barkavas pagasts, Madonas novads, nostiprināšanu zemesgrāmatāAigars Šķēls
12276Par starpgabalu ar kadastra numuriem 7070 007 0310 un 7070 007 0304, Ļaudonas pagasts, Madonas novads, nodošanu atsavināšanai, rīkojot izsoli ar pretendentu atlasiArtūrs Portnovs
13277Par pašvaldībai piekrītošā īpašuma Pakavi, Ļaudonas pagasts, Madonas novads, nodošanu atsavināšanai, rīkojot izsoliArtūrs Portnovs
14278Par pašvaldībai piekrītoša īpašuma Miles Mala, Ļaudonas pagasts, Madonas novads, 1/2 domājamās daļas nodošanu atsavināšanaArtūrs Portnovs
15279Par nekustamā īpašuma Kaltes, Sarkaņu pagastā, nodošanu atsavināšanai, rīkojot izsoliSandis Kalniņš
16280280 Par dzīvokļa īpašuma Sarkaņi-1, Sarkaņi, Sarkaņu pagasts, Madonas novads, nostiprināšanu zemesgrāmatāSandis Kalniņš
17281281 Par pašvaldības nekustamā īpašuma - dzīvokļa īpašuma Ozolu iela 8-18, Dzelzava, Dzelzavas pagasts, Madonas novads, nodošanu atsavināšanaiSandis Kalniņš
18282282 Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa īpašuma Bērzu iela 27-30, Aizpurvē, Dzelzavas pagastā, Madonas novadā, nodošanu atsavināšanai Sandis Kalniņš
19283283 Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa īpašuma Bērzu iela 13A-5, Aizpurvē, Dzelzavas pagastā, Madonas novadā, nodošanu atsavināšanai Sandis Kalniņš
20284Par finansējuma piešķiršanu ūdens atvades sistēmas remontdarbiem pie pašvaldības autoceļa Sarkaņu pagastāSandis Kalniņš
21285Par finansējuma piešķiršanu J.Norviļa Madonas Mūzikas skolai mūzikas instrumenta iegādeiSolvita Seržāne
22286Par grozījumiem 27.08.2020. domes lēmumā Nr.342 “Par Jolantas Stepiņas iecelšanu par Vestienas pamatskolas direktora amata pienākumu izpildītāju”Solvita Seržāne
23287Par piekrišanu nekustamā īpašuma iegūšanai Igaunijas nepilsoņa īpašumāĀris Vilšķērsts
24288Par Madonas novada pašvaldības 2020. gada publisko pārskatu
Pielikums
Āris Vilšķērsts
25289Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Vectelvieši”, Liezēres pagastā, Madonas novadāDace Haide Dzelzkalēja
26290Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma Rūpniecības ielā 39B, Madonā, Madonas novadā, zemes vienības sadalīšanai un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu jaunveidotajām zemes vienībām
Pielikums
Dace Haide Dzelzkalēja
27291Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma Ezera ielā 15, Lazdonā, Madonas novadā, zemes vienības sadalīšanai un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu jaunveidotajām zemes vienībām
Pielikums
Dace Haide Dzelzkalēja
28292Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu jaunveidotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Bebri 1”, Mētrienas pagastā, Madonas novadā
Pielikums
Dace Haide Dzelzkalējax
29293Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma “Āžkalni”, Liezēres pagastā, Madonas novadā zemes vienības sadalīšanai un nekustamā īpašuma lietošanas mērķu noteikšanu jaunveidotajām zemes vienībām
Pielikums
Dace Haide Dzelzkalēja
30294“Par projekta Nr.8.1.2.0/17/I/017 “Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Madonas novadā” būvniecības izmaksām objektam “Madonas Valsts ģimnāzijas ēku kompleksa un stadiona pārbūve” Indra Kārkliņa
31295Par Madonas novada pašvaldības izpilddirektora amata pienākumu izpildītāja pilnvaru termiņa pagarināšanuAgris Lungevičs
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums