MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS ĀRKĀRTAS DOMES SĒDE

2021. gada 15. jūnijā
Ievietots: 28/06/2021 plkst. 13:19
Labots: 28/06/2021 plkst. 13:25
Nr.p.k.Lēmuma Nr.JautājumsZiņotājs
1236Par atbrīvošanu no Madonas novada bāriņtiesas locekļa amataAgris Lungevičs
2237Par dzīvokļa Saules ielā 40-8, Madonā, parādsaistībāmAgris Lungevičs
3238Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Jaunpelēči”, Dzelzavas pagasts, Madonas novads, atsavināšanuAgris Lungevičs
4239Par parādnieku izslēgšanu no grāmatvedības uzskaitesAgris Lungevičs
5240Par finansējuma piešķiršanu Mārcienas pagasta pārvaldes īpašumu uzturēšanas nodaļai lietotas tehniskās automašīnas iegādeiAgris Lungevičs
6241Par pašvaldības nekustamā īpašuma Ieviņi, Barkavas pagasts, Madonas novads, atsavināšanuAgris Lungevičs
7242Par pašvaldības nekustamā īpašuma Griezes, Barkavas pagasts, Madonas novads, atsavināšanuAgris Lungevičs
8243Par pašvaldības nekustamā īpašuma Pļaviņa, Ošupes pagasts, Madonas novads atsavināšanuAgris Lungevičs
9244Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma ar adresi Darmaļi-2, Ošupes pagasts, Madonas novads, atsavināšanuAgris Lungevičs
10245Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Briežkalni”, Ošupes pagasts, Madonas novads, atsavināšanuAgris Lungevičs
11246Par pašvaldības nekustamā īpašuma Rožmalas, Ošupes pagasts, Madonas novads, atsavināšanu rīkojot izsoli
Pielikums
Agris Lungevičs
12247Par grozījumiem Barkavas pagasta pārvaldes un tās pakļautībā esošo iestāžu amata vienību sarakstāAgris Lungevičs
13248Par līdzfinansējuma pieprasīšanu Satiksmes ministrijai Rūpniecības ielas (posmā no Augu ielas līdz dzelzceļa pārbrauktuvei) atjaunošanai Madonā
Pielikums 1 Pielikums 2
Agris Lungevičs
14249Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu smilts-grants un smilts ieguves atļaujas izsniegšanu atradnei “Kaspari”, Aronas pagastā, Madonas novadāAgris Lungevičs
15250Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu smilts-grants un smilts ieguves atļaujas pagarināšanu atradnei “Biksēre”, iecirknim “Grantskalni”, Sarkaņu pagastāAgris Lungevičs
16251Par komisijas locekļa atbrīvošanu un grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 23.09.2010. lēmumā “Par komisijas izveidošanu”Agris Lungevičs
17252Par projekta Nr.8.1.2.0/17/I/017 “Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Madonas novadā” būvniecības izmaksām un termiņiem objektam “Madonas pilsētas vidusskolas ēku kompleksa un stadiona pārbūve”Agris Lungevičs
18253Par finansējuma piešķiršanu mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei Kristiāna Dāvida pamatskolai 2021.gada II pusgadāAgris Lungevičs
19254Par pašvaldības finansējuma piešķiršanu mācību līdzekļu iegādei Madonas novada pašvaldības izglītības iestādēm 2021.gada II pusgadā
Pielikums
Agris Lungevičs
20255Par pašvaldības kustamās mantas - cirsmas nekustamajā īpašumā “Alnīši” Aronas pagastā, Madonas novadā, kadastra numurs 7042 007 0121, cirsmas izsoles organizēšanu, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
Pielikums 1 Pielikums 2
Agris Lungevičs
21256Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 2020.gada 22.septembra lēmumā “Par Madonas novada attīstības programmas 2021.-2027.gadam izstrādes uzsākšanu”
Pielikums
Agris Lungevičs
22257Par grozīj.Madonas novada pašvaldības 2020.gada 22.septembra lēmumā “Par Madonas novada ilgtspējīgas attīstības stratēģijas 2021.-2035. gadam izstrādes uzsākšanu”
Pielikums
Agris Lungevičs
23258Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Kalna Plikpavāri”, Liezēres pagastā, Madonas novadā
Pielikums
Agris Lungevičs
24259Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā Dārza ielā 15, Madonā, Madonas novadā
Pielikums
Agris Lungevičs
25260Par jaunu nosaukumu piešķiršanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībām ar kadastra apzīmējumiem 7042 003 0067 un 7042 003 0068, kas atrodas Aronas pagastā, Madonas novadā Agris Lungevičs
26261Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienības daļai nekustamajā īpašumā “Stienūzis” Liezēres pagastā, Madonas novadā
Pielikums
Agris Lungevičs
27262Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Vintieši”, Praulienas pagastā, Madonas novadā
Pielikums
Agris Lungevičs
28263Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Kalna Dzedones”, Liezēres pagastā, Madonas novadā
Pielikums
Agris Lungevičs
29264Par dāvinājuma pieņemšanu
Pielikums
Agris Lungevičs
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums