MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS ĀRKĀRTAS DOMES SĒDE

2021. gada 20. aprīlī
Ievietots: 22/04/2021 plkst. 16:19
Labots: 22/04/2021 plkst. 16:24
Nr.p.k.Lēmuma Nr.JautājumsZiņotājs
1141Par sociālā atbalsta pakalpojuma deleģēšanas līgumu ar nodibinājumu “Latvijas Evaņģēliski luteriskās Baznīcas Diakonijas centrs”
Pielikums
Agris Lungevičs
2142Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Palīgsaimniecība 9”, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, atsavināšanu, rīkojot izsoli ar pretendentu atlasi
Pielikums
Agris Lungevičs
3143Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma ar adresi Raiņa iela 8-16, Sauleskalns, Bērzaunes pagasts, Madonas novads, atsavināšanuAgris Lungevičs
4144Par nekustamā īpašuma – Piesaules, Dzelzavā, Dzelzavas pagastā, iegādi izsolēAgris Lungevičs
5145Par pašvaldības nekustamā īpašuma Brīvības iela 12A, Barkava, Barkavas pagasts, Madonas novads, atsavināšanuAgris Lungevičs
6146Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 29.03.2018. lēmumā Nr.138 “Par Madonas novada pašvaldības maksas pakalpojumu cenrāžu apstiprināšanu”Agris Lungevičs
7147Par atbrīvošanu no nomas maksasAgris Lungevičs
8148Par zemes pirkšanu atbilstoši dzīvokļa domājamām daļāmAgris Lungevičs
9149Par valsts budžeta mērķdotācijas piešķiršanu, sadali un izmaksu Madonas novada māksliniecisko kolektīvu vadītājiem 2021.gada 1.pusgadā
Pielikums
Agris Lungevičs
10150Par atbrīvošanu no Madonas pilsētas kultūras nama telpu nomas maksas SDK “RONDO” vasaras deju nometņu rīkošanaiAgris Lungevičs
11151Par finansējuma piešķiršanu A.Līces grāmatai “Vēl viena diena”Agris Lungevičs
12152Par aprīkojuma piegādes un uzstādīšanas izmaksām projekta “Bērzaunes pagasta tautas nama pārbūve un aprīkojuma iegāde”, Ident. Nr. 16-05-AL23-A019.2203- 000016 īstenošanaiAgris Lungevičs
13153Par Madonas novada pašvaldības investīciju projekta “Dzīvojamās mājas pārbūve par pirmsskolas izglītības iestādes ēku, Blaumaņa iela 19, Madona, Madonas novads” īstenošanu un aizņēmuma ņemšanuAgris Lungevičs
14154Par projekta Nr. 8.1.2.0/17/I/017 “Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Madonas novadā” būvniecības līgumu slēgšanu un aizņēmuma ņemšanu objektam “Madonas pilsētas vidusskolas ēku kompleksa un stadiona pārbūve” Agris Lungevičs
15155Par projekta “Zaļi un viedi ciemi Austrumeiropā” pieteikuma iesniegšanu Eiropas pilsētu finansēšanas mehānisma (EUCF) konkursāAgris Lungevičs
16156Par lauksaimniecības zemes nomas pakalpojuma maksas cenrāža apstiprināšanuAgris Lungevičs
17157Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Kakši”, Vestienas pagasts, Madonas novads
Pielikums
Agris Lungevičs
18158Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma Augu ielā 23C, Augu ielā 23 D un Augu ielā 23 B Madonā, Madonas novadā, zemes vienību sadalīšanu un savstarpējo robežu pārkārtošanu
Pielikums
Agris Lungevičs
19159Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma Saules ielā 61B, Madonā, Madonas novadā, zemes vienības sadalīšanai
Pielikums
Agris Lungevičs
20160Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībām nekustamajos īpašumos “Strauti” un “Blīgznas”, Bērzaunes pagastā, Madonas novadā
Pielikums
Agris Lungevičs
21161Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Lejas Smeni”, Praulienas pagasts, Madonas novads
Pielikums
Agris Lungevičs
22162Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma Avotu ielā 32, Madonā, Madonas novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7001 001 1438 sadalīšanai
Pielikums
Agris Lungevičs
23163Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu nekustamā īpašuma J. Ramaņa ielā 8, Biksērē, Sarkaņu pagastā, Madonas novadā, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7090 004 0329 sadalīšanai
Pielikums
Agris Lungevičs
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums