MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDE

2021. gada 25. februārī
Ievietots: 01/03/2021 plkst. 20:11
Labots: 01/03/2021 plkst. 20:13
Nr.p.k.Lēmuma Nr.JautājumsZiņotājs
176Par zemes vienības sadalīšanu un lietošanas mērķa noteikšanu
Pielikums
Artis Mūrmanis
277Par nekustamā īpašuma Kļavēni, kadastra numurs 7044 001 0093, Barkavas pagasts, Madonas novads, nodošanu atsavināšanai, rīkojot izsoliAigars Šķēls
378Par sociālā dienesta vadītāja Gundara Riekstiņa atbrīvošanu no amataĀris Vilšķērsts
479Par Madonas novada pašvaldības Sociālā dienesta vadītāja amata pienākumu izpildītāja iecelšanuĀris Vilšķērsts
580Par Madonas novada reorganizācijas plāna konstatējuma daļas apstiprināšanu
Pielikums 1 Pielikums 2 Pielikums 3 Pielikums 4
Āris Vilšķērsts, Biruta Vindele
681Par 2021. gada Madonas novada iedzīvotāju iniciatīvas veicināšanas projektu konkursa “Daudzdzīvokļu māju teritoriju labiekārtošana” nolikumu
Pielikums 1 Pielikums 2 Pielikums 3 Pielikums 4
Agnese Silupa
782Par nekustamā īpašuma Lazdonas iela 63, Madona, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7001 001 1436 daļas nodošanu bezatlīdzības lietošanā
Pielikums
Ramona Vucāne
883Par grozījumiem 2015. gada 26. novembra lēmumā Nr. 695 (protokols Nr.25, 2.p) “Par zemes vienības sadalīšanu”
Pielikums
Ramona Vucāne
984Par Madonas novada pašvaldības nekustamā īpašuma “Baznīcas krogs”, Madona, Madonas novads, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7001 001 0379 sadalīšanu
Pielikums
Ramona Vucāne
1085Par zemes lietošanas mērķu noteikšanu nekustamā īpašuma Rūpniecības ielā 69, Madonā, Madonas novadā, kadastra numurs 7001 001 0329, projektētajām zemes vienībāmRamona Vucāne
1186Par finansējuma piešķiršanu projekta Nr. 8.1.2.0/17/I/017 “Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Madonas novadā” objektam “Madonas pilsētas vidusskolas ēku kompleksa un stadiona pārbūve” Inese Solozemniece
1287Par finansējuma piešķiršanu piemaksām Madonas novada pašvaldības izglītības iestādēs pirmsskolas izglītības pakāpē nodarbinātajiem darbiniekiem un Dzelzavas speciālās pamatskolas darbiniekiem
Pielikums
Solvita Seržāne
1388Par vēlēšanu iecirkņu atrašanās vietas maiņuEvita Zāle
1489Par saistošo noteikumu Nr. 7 “Grozījums Madonas novada pašvaldības 2009.gada 9.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 “Madonas novada pašvaldības nolikums” pieņemšanu
Pielikums
Evita Zāle
1590Par finansējuma piešķiršanu mikroautobusu pilna servisa nomaiGuntis Ķeveris
1691Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu pārcelšanuĀris Vilšķērsts
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums