MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDE

2021. gada 28. janvārī
Ievietots: 01/02/2021 plkst. 08:40
Labots: 09/02/2021 plkst. 16:54
Nr.p.k.Lēmuma Nr.JautājumsZiņotājs
127Par Madonas novada pašvaldības 2021.gada budžetu
Pielikums 1 Pielikums 2 Pielikums 3
Biruta Vindele
228Par pašvaldības telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai “Melnais piens”
Pielikums
Reinis Silups
329Par speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusa noteikšanuReinis Silups
430Par pašvaldībai piekrītoša īpašuma Ieviņi, Barkavas pagasts, Madonas novads, nodošanu atsavināšanaiAigars Šķēls
531Par starpgabalu, kadastra numurs 7082 013 0276 un 7082 013 0266, Ošupes pagasts, Madonas novads, nodošanu atsavināšanaiAigars Šķēls
632Par pašvaldībai piekrītoša īpašuma Kurmi, Liezēres pagasts, Madonas novads, nodošanu atsavināšanaiArtūrs Vāvere
733Par pašvaldībai piekrītoša īpašuma Mazlāsītes, Liezēres pagasts, Madonas novads, nodošanu atsavināšanai, rīkojot izsoliArtūrs Vāvere
834Par pašvaldībai piekrītoša īpašuma Lielīvāni, kadastra Nr.7062 005 0005, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, nodošanu atsavināšanaiArtis Mūrmanis
935Par pašvaldības nekustamā īpašuma Avotu ielā 32, Madona, Madonas novads, zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 70010011438 sadalīšanu
Pielikums 1 Pielikums 2
Guntis Ķeveris
1036Par nekustamā īpašuma “V879 Siliņi”, Kalsnavas pagastā, Madonas novadā, nodošanu bez atlīdzības valsts īpašumāRamona Vucāne
1137Par dāvinājuma pieņemšanuRamona Vucāne
1238Par grozījumiem 29.10.2020. Madonas novada pašvaldības lēmumā Nr. 433 “Zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Ļūļēni”, Liezēres pagastā, Madonas novadā”Ramona Vucāne
1339Par MNP noteikumu Nr.4 “MNP īpašumā, valdījumā esošās zemes iznomāšanas un nomas līgumu administrēšanas kārtība” apstiprināšanu
Pielikums 1 Pielikums 2 Pielikums 3
Evita Zāle, Ramona Vucāne
1440Par MNP noteikumu Nr.5 ”Finanšu līdzekļu vai mantas dāvinājumu (ziedojumu) pieņemšanas un izlietošanas kārtība Madonas novada pašvaldības iestādēs” apstiprināšanu
Pielikums
Evita Zāle
1541Par saistošo noteikumu Nr.4 “Grozījumi Madonas novada pašvaldības 2009.gada 9.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1 “Madonas novada pašvaldības nolikums” pieņemšanu
Pielikums
Evita Zāle
1642Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 22.06.2017.lēmumā Nr.319 “Par Madonas novada pašvaldības Administratīvās komisijas sastāva apstiprināšanu”Evita Zāle
1743Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes lēmumā Nr.564 Solvita Seržāne
1844Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes lēmumā Nr.564 Solvita Seržāne
1945Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes lēmumā Nr.564 Solvita Seržāne
2046Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības 30.07.2012. lēmumā “Par Andreja Eglīša Ļaudonas vidusskolas nolikuma apstiprināšanu”Solvita Seržāne
2147Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības 28.09.2017. lēmumā Nr.534 “Par Praulienas pamatskolas nolikuma apstiprināšanu”Solvita Seržāne
2248Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības 21.05.2019. lēmumā “Par Dzelzavas speciālās pamatskolas nolikuma apstiprināšanu”Solvita Seržāne
2349Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības 30.04.2014. lēmumā Nr.250 “Par Bērzaunes pamatskolas nolikuma apstiprināšanu”Solvita Seržāne
2450Par jaunbūvējamās noliktavas ēkas Raiņa ielā 2, Sauleskalns, Bērzaunes pagasts, Madonas novads, un tai pieguļošās zemesgabala daļas nomas tiesību izsoli
Pielikums 1 Pielikums 2 Pielikums 3
Āris Vilšķērsts, Ilze Vogin
2551Par projekta Nr.5.6.2.0/19/I/020“Industriālās zonas,biznesa attīstības centra un uzņēmējdarbības infrastruktūras izveide Madonas novadā”būvniecības izmaksām un aizņēmuma ņemšanu objektam“Tipogrāfijas ēkas pārbūve par Madonas biznesa attīstības centruInese Solozemniece
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums