MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS ĀRKĀRTAS DOMES SĒDE

2021. gada 19. janvārī
Ievietots: 21/01/2021 plkst. 09:07
Labots: 21/01/2021 plkst. 09:12
Nr.p.k.Lēmuma Nr.JautājumsZiņotājs
12Par saistošajiem noteikumiem Nr. 1 “Grozījumi 31.10.018. saistošajos noteikumos Nr. 15 “Par Madonas novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem””
Pielikums
Agris Lungevičs
23Par saistošajiem noteikumiem Nr.2 “Madonas novada pašvaldības pabalsti bārenim un bez vecāku gādības palikušajam bērnam un audžuģimenei”
Pielikums
Agris Lungevičs
34Par priekšfinansējuma piešķiršanu projekta “Vidzeme iekļauj” īstenošanaiAgris Lungevičs
45Par Biedrības bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem “Mēs saviem bērniem” budžeta pieprasījumu 2021. gadamAgris Lungevičs
56Par Madonas reģiona audžuģimeņu biedrības “Spēkavots” budžeta pieprasījumu 2021. gadamAgris Lungevičs
67Par grozījumiem 30.12.2020. Madonas novada pašvaldības domes lēmumā Nr.564 pielikumā Nr.2 BarkavaAgris Lungevičs
78Par biznesa ideju konkursa “Madona var labāk!’’ 2021.gada nolikumu
Pielikums
Agris Lungevičs
89Par grantu konkursa “Sertifikācijas un standartu ieviešana uzņēmumā” 2021.gada nolikumu
Pielikums
Agris Lungevičs
910Par Uzņēmēju sadarbības projektu konkursa 2021.gada nolikumu
Pielikums
Agris Lungevičs
1011Par pamatlīdzekļu nodošanu un mantiskā ieguldījuma veikšanu SIA “Madonas siltums” pamatkapitālāAgris Lungevičs
1112Par pamatlīdzekļu nodošanu un mantiskā ieguldījuma veikšanu SIA “Madonas ūdens” pamatkapitālāAgris Lungevičs
1213Par projekta “Peldošās laivu piestātnes atjaunošana Lubāna mitrājā” iesnieguma iesniegšanu un nepieciešamā līdzfinansējuma nodrošināšanuAgris Lungevičs
1314Par projekta Nr. 8.1.2.0/17/I/017 “Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Madonas novadā” būvniecības izmaksām un aizņēmuma ņemšanu objektam “Madonas pilsētas vidusskolas ēku kompleksa un stadiona pārbūve”Agris Lungevičs
1415Par projekta “Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Madonas novadā” būvniecības izmaksām objektam “Madonas pilsētas vidusskolas ēku kompleksa un stadiona pārbūve” “1.kārta. Sporta zāles korpusa atjaunošana. Piebūves mācību korpusiemAgris Lungevičs
1516Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Suņupi”, Ļaudonas pagasts, Madonas novads, kadastra numurs 7070 011 0006Agris Lungevičs
1617Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Plēšas”, kadastra numurs 7076 002 0049, Mētrienas pagasts, Madonas novadsAgris Lungevičs
1718Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Stiebriņi”, kadastra numurs 7076 009 0010, Mētrienas pagasts, Madonas novadsAgris Lungevičs
1819Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu un nosaukuma piešķiršanu nekustamajam īpašumam “P82” ar kadastra numuru 7086 018 0026, kas atrodas Praulienas pagastā, Madonas novadāAgris Lungevičs
1920Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu nekustamā īpašuma “Rītiņi” Sarkaņu pagastā, Madonas novadā, kadastra numurs 7090 002 0054Agris Lungevičs
2021Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības 2014.gada 19.augusta lēmumā Nr.466 Par zemes vienību piekritību”Agris Lungevičs
2122Par finansējuma piešķiršanu biedrībai “Mēs saviem bērniem”Agris Lungevičs
2223Par vecāku maksas aprēķināšanu profesionālās ievirzes izglītības iestādēmAgris Lungevičs
2324Par palīdzības – līdzfinansējuma piešķiršanu energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā J.Ramaņa iela 13, Biksēre, Sarkaņu pagasts, Madonas novadāAgris Lungevičs
2425Par grozījumiem 24.05.2019. Pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izmantošanas komisijas sastāvāAgris Lungevičs
2526Par grozījumiem 24.05.2019. Pašvaldības īpašuma atsavināšanas un izmantošanas komisijas nolikumāAgris Lungevičs
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums