MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS ĀRKĀRTAS DOMES SĒDE

2020. gada 17. novembrī
Ievietots: 23/11/2020 plkst. 16:37
Labots: 23/11/2020 plkst. 16:42
Nr.p.k.Lēmuma Nr.JautājumsZiņotājs
1470Par grozījumiem 30.12.2019. domes lēmumā Nr.616 “Par Madonas novada pašvaldības pagasta pārvalžu, Madonas pilsētas un to iestāžu un Madonas novada pašvaldības centrālās administrācijas amata vienību sarakstu apstiprināšanu ” pielikumā Nr.4Sandis Kalniņš
2471Par Dzelzavas pansionāta īslaicīgās sociālās aprūpes vietu skaita izmaiņāmSandis Kalniņš
3472Par pašvaldības nekustamā īpašuma Riteņi, Sarkaņu pagasts, Madonas novads 130 domājamās daļas atsavināšanuSandis Kalniņš
4473Par grozījumiem 30.12.2019. domes lēmumā Nr.616 “Par Madonas novada pašvaldības pagasta pārvalžu, Madonas pilsētas un to iestāžu un Madonas novada pašvaldības centrālās administrācijas amata vienību sarakstu apstiprināšanu ” pielikumā Nr.2Eva Baltiņa
5474Par grozījumiem 30.12.2019. domes lēmumā Nr.616 “Par Madonas novada pašvaldības pagasta pārvalžu, Madonas pilsētas un to iestāžu un Madonas novada pašvaldības centrālās administrācijas amata vienību sarakstu apstiprināšanu ” pielikumā Nr.9Edgars Lācis
6475Par kārtību rīcībai, kad vecāks saslimis ar Covid-19 infekciju un ir nepieciešams nodrošināt bērna aprūpi drošos apstākļosZigfrīds Gora
7476Par izmaksām telpu nodrošinājumam īslaicīgai aprūpei bērniem, kura vecāks saslimis ar Covid – 19 infekcijuArtūrs Vāvere
8477Par nekustamā īpašuma Rūpniecības ielā 69, Madona, Madonas novads daļas iegādiGuntis Ķeveris
9478Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Kalsnavas jaunieši” projekta Nr.19-05-AL23-A019.2202-000019 “Par aktīvu un veselīgu dzīvesveidu” īstenošanaiInese Solozemniece
10479Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībām Madonas novadāRamona Vucāne
11480Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai nekustamajā īpašumā [...], Aronas pagastā, Madonas novadāRamona Vucāne
12481Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā […], Dzelzavas pagastā, Madonas novadāRamona Vucāne
13482Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā […], Dzelzavas pagastā, Madonas novadāRamona Vucāne
14483Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā […], Dzelzavas pagastā, Madonas novadāRamona Vucāne
15484Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu plānotajai zemes vienībai ar kadastra apzīmējumu 7050 008 0090 nekustamajā īpašumā […], Dzelzavas pagastā, Madonas novadāRamona Vucāne
16485Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā […], Dzelzavas pagastā, Madonas novadāRamona Vucāne
17486Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā […], Madonā, Madonas novadāRamona Vucāne
18487Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā […], Ļaudonas pagasts, Madonas novadsRamona Vucāne
19488Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā […], Dzelzavas pagastā, Madonas novadāRamona Vucāne
20489Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā […], Dzelzavas pagastā, Madonas novadāRamona Vucāne
21490Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā […], Dzelzavas pagastā, Madonas novadāRamona Vucāne
22491Par pašvaldības telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā biedrībai bērniem, jauniešiem un pieaugušajiem ar dažādiem funkcionāliem traucējumiem “Mēs saviem bērniem”Zigfrīds Gora
23492Par finansējuma piešķiršanu Rīgas Brāļu kapu un Latvijas vēsturiskā mantojuma fondamZigfrīds Gora
© 2008-2023 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums