MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDE

Sēdes audio ieraksts2020. gada 30. septembrī
Ievietots: 05/10/2020 plkst. 14:42
Labots: 05/10/2020 plkst. 14:51
Nr.p.k.Lēmuma Nr.JautājumsZiņotājs
1379Par pārvaldes vadītāja Mētrienas un Praulienas pagastos iecelšanu amatāĀris Vilšķērsts
2380Par SIA “Bērzaunes komunālais uzņēmums” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu apstiprināšanu Aiviekstē, Kalsnavas pagastā, Madonas novadāMāris Belorags
3381Par grozījumiem 24.05.2019. domes lēmumā Nr.219 Gundars Riekstiņš
4382Par zemes vienības ar kadastra apzīmējums 70500020141 Dzelzavas pagastā, Madonas novadā atzīšanu par starpgabaluSandis Kalniņš
5383Par Dzelzavas pagasta pārvaldes budžeta grozījumiemSandis Klaniņš
6384Par nekustamā īpašuma ar kadastra apzīmējumu 7076-008-0377, Mētrienas pagastā, Madonas novadā nodošanu atsavināšanaiValdis Broks
7385Par nekustamā īpašuma ”Masīvs -5 -139” zemes gabals Nr. 21” Aronas pagasts, Madonas novads, kadastra apzīmējums 7042 010 0726 nodošanu atsavināšanaiReinis Silups
8386Par grozījumiem 30.12.2019. domes lēmumā Nr. 616 “Par Madonas novada pašvaldības pagasta pārvalžu, Madonas pilsētas un to iestāžu un Madonas novada pašvaldības centrālās administrācijas amata vienību sarakstu apstiprināšanuArtūrs Portnovs
9387Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Rīts” projekta “Mājas tekstīliju šūšana” īstenošanaiInese Solozemniece
10388Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Rīts” projekta “Papīra un foamirāna lielie ziedi” īstenošanaiInese Solozemniece
11389Par nekustamo īpašumu iegādi projekta “Industriālās zonas, biznesa attīstības centra un uzņēmējdarbības infrastruktūras izveide Madonas novadā” ietvarosInese Solozemniece
12390Par 2019.gada 28.marta lēmuma Nr.116 “Par zemes vienības ar kadastra apzīmējumu 7086 010 0244 ieskaitīšanu valstij piekritīgās zemēs” atcelšanuRamona Vucāne
13391Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai nekustamajā īpašumā “[...]”, Sarkaņu pagastā, Madonas novadāRamona Vucāne
14392Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “[…]”, Ļaudonas pagasts, Madonas novadsRamona Vucāne
15393Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “[…]”, Bērzaunes pagasts, Madonas novadsRamona Vucāne
16394Par grozījumiem 2020. gada 27.augusta lēmumā Nr. 335 ( protokols Nr.18., p.12)Ramona Vucāne
17395Par grozījumiem 2020. gada 27.augusta lēmumā Nr. 337 ( protokols Nr.18., p.14)Ramona Vucāne
18396Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “[…]”, Kalsnavas pagasts, Madonas novadsRamona Vucāne
19397Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “[…]”, Kalsnavas pagasts, Madonas novadsRamona Vucāne
20398Par dzīvokļa īpašuma Skolas ielā 19 – 2, Madonā, Madonas novadā, ierakstīšanu zemesgrāmatāHelmuts Pujats
21399Par kopīga jaunveidojamā Madonas novada pašvaldības administratīvās struktūras projekta izstrādiĀris Vilšķērsts
22400Par Madonas novada pašvaldības 2020.gada budžeta grozījumiem
Pielikums 1 Pielikums 2
Dina Bojaruņeca
23401Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 30.12.2019. lēmumā Nr. 616 “Par Madonas novada pašvaldības pagasta pārvalžu, Madonas pilsētas un to iestāžu un Madonas novada pašvaldības centrālās administrācijas amata vienību sarakstu apstiprināšanu”
Pielikums
Solvita Seržāne
24402Par valsts mērķdotācijas sadali Madonas novada pašvaldības izglītības iestāžu bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagoģisko darbinieku darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2020.gada 1.septembra līdz 31.decembrim
Pielikums
Solvita Seržāne
25403Par valsts mērķdotācijas sadali Madonas novada pašvaldības interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2020.gada 1.septembra līdz 31.decembrim
Pielikums
Solvita Seržāne
26404Par valsts mērķdotācijas sadali Madonas novada pašvaldības vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2020.gada 1.septembra līdz 31.decembrim
Pielikums 1 Pielikums 2
Solvita Seržāne
27405Par Madonas novada pašvaldības vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu direktoru darba samaksas apstiprināšanu
Pielikums
Solvita Seržāne
28406Par papildus finansējuma piešķiršanu pedagoģisko darbinieku darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksāmSolvita Seržāne
29407Par finansējuma piešķiršanu pedagogiem piemaksai par kvalitāti un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2020.gada 1.septembra līdz 31.decembrim
Pielikums
Solvita Seržāne
30408Par saistošajiem noteikumiem Nr._ “Grozījumi 27.09.2018. saistošajos noteikumos Nr.16 “Par materiālās palīdzības pabalstiem Madonas novadāZigfrīds Gora
31409Par speciālistam izīrējamas dzīvojamās telpas statusa noteikšanu pašvaldības dzīvojamai telpaiGuntis Ķeveris
32410Par dzīvokļa īpašuma ar adresi Kalna iela 39-8, Madona, nodošanu atsavināšanaiGuntis Ķeveris
© 2008-2021 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika