MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS ĀRKĀRTAS DOMES SĒDE

2020. gada 18. augustā
Ievietots: 20/08/2020 plkst. 08:24
Labots: 20/08/2020 plkst. 08:30
Nr.p.k.Lēmuma Nr.JautājumsZiņotājs
1305Par Praulienas pamatskolas direktora iecelšanu amatāAgris Lungevičs
2306Par Madonas novada bibliotēkas izvirzīšanu reģiona galvenās bibliotēkas statusamAgris Lungevičs
3307Par galvojuma sniegšanu sabiedrībai ar ierobežotu atbildību “Bērzaunes komunālais uzņēmums” projektu “Siltumavota izbūve Vestienas ciemā” un ” Siltumtīklu izbūve Vestienas ciemā” realizācijaiAgris Lungevičs
4308Par pašvaldības nekustamā īpašuma Krasti, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, atsavināšanu un izsoles noteikumu apstiprināšanu
Pielikums
Agris Lungevičs
5309Par Veras Gutānes atbrīvošanu no Vestienas pamatskolas direktores amataAgris Lungevičs
6310Par SIA “Bērzaunes komunālais uzņēmums” deleģētajām funkcijām Mārcienas pagastāAgris Lungevičs
7311Par pašvaldības nekustamā īpašuma Bērzu iela 5, Lazdona 1, Praulienas pagasts, Madonas novads, atsavināšanuAgris Lungevičs
8312Par grozījumiem Praulienas pagasta pārvaldes investīciju plānāAgris Lungevičs
9313Par pārvaldes vadītāja Praulienas un Mētrienas pagastos atbrīvošanu no amataAgris Lungevičs
10314Par pārvaldes vadītāja Praulienas un Mētrienas pagastos pretendentu pieteikšanos
Pielikums
Agris Lungevičs
11315Par mantisko ieguldījumu SIA Bērzaunes komunālais uzņēmums pamatkapitālāAgris Lungevičs
12316Par finansējuma piešķiršanu zinātniskā rakstu krājuma Augusts Saulietis-Modernisms un dzīves reālisms izdošanai Agris Lungevičs
13317Par finansējuma piešķiršanu grāmatas Visvaldis Lācis. Atmiņas. izdošanaiAgris Lungevičs
14318Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu smilts-grants un smilts ieguves atļaujas izsniegšanu atradnei “Puisēni”, Mārcienas pagastā, Madonas novadā Agris Lungevičs
15319Par bieži sastopamo derīgo izrakteņu smilts-grants un smilts ieguves atļaujas izsniegšanu atradnei “Riekstiņi”, Aronas pagastā, Madonas novadāAgris Lungevičs
16320Par investīciju projekta “Auto stāvlaukuma izbūve un satiksmes organizācija iekškvartālā starp Saules, Tirgus, Blaumaņa un Raiņa ielām Madonā (2. kārta)” īstenošanu un aizņēmuma ņemšanu Agris Lungevičs
17321Par projekta Nr.8.1.2.0/17/I/017 “Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Madonas novadā” būvniecības izmaksām un aizņēmuma ņemšanu objektam “Madonas Valsts ģimnāzijas ēku kompleksa un stadiona pārbūve” Agris Lungevičs
18322Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Lejasrubeņi”, Mētrienas pagasts, Madonas novads
Pielikums
Agris Lungevičs
19323Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Vecāres”, Mētrienas pagasts, Madonas novads
Pielikums
Agris Lungevičs
© 2008-2023 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums