MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS ĀRKĀRTAS DOMES SĒDE

2020. gada 19. maijā
Ievietots: 22/05/2020 plkst. 10:11
Labots: 22/05/2020 plkst. 10:22
Nr.p.k.Lēmuma Nr.JautājumsZiņotājs
1165Par Rezerves zemes fondā ieskaitītu zemes vienībuAgris Lungevičs
2166Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Mellenes”, Sarkaņu pagastā, Madonas novadā atsavināšanuAgris Lungevičs
3167Par medību tiesību nomas maksuAgris Lungevičs
4168Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustāmā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā Veidenbauma iela 9A, Madonā, Madonas novadā
Pielikums
Agris Lungevičs
5169Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Gravas”, Vestienas pagasts, Madonas novads
Pielikums
Agris Lungevičs
6170Par nekustamā īpašuma “Dārziņi” ar kadastra numuru 7046 008 0187, Bērzaunes pagastā, Madonas novadā sadalīšanu
Pielikums 1 Pielikums 2
Agris Lungevičs
7171Par aizņēmuma ņemšanu ERAF projekta Nr. 3.3.1.019I006 “Publisko ceļu izbūve uz uzņēmumiem Bērzaunes pagastā īstenošanaiAgris Lungevičs
8172Par Madonas novada Attīstības programmas 2013.- 2020.gadam investīciju plāna (2018.-2020.gadam) aktualizāciju
Pielikums
Agris Lungevičs
9173Par grozījumiem 31.03.2020. lēmumā Nr.135 “Par krīzes skarto uzņēmumu atbrīvošanu no nomas maksas”Agris Lungevičs
10174Par 5-6 gadus veco bērnu mācībām klātienē Madonas novada pašvaldības izglītības iestādēs ārkārtējās situācijas laikāAgris Lungevičs
11175Par transporta izdevumu apmaksu Aronas pagastā deklarētajam audzēknim uz interešu izglītības iestādiAgris Lungevičs
12176Par transporta izdevumu apmaksu Kalsnavas pagastā deklarētajam audzēknim uz Madonas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādiAgris Lungevičs
13177Par transporta izdevumu apmaksu Ļaudonas pagastā deklarētajiem audzēkņiem uz Madonas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādiAgris Lungevičs
14178Par ģenerālmajora Nikolaja Jakuņina pārapbedīšanuAgris Lungevičs
15179Par palīdzības – līdzfinansējuma piešķiršanu energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Saules ielā 40, Madona, Madonas novadāAgris Lungevičs
16180Par palīdzības – līdzfinansējuma piešķiršanu energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Gaujas ielā 26, Madona, Madonas novadāAgris Lungevičs
17181Par grozījumiem 30.12.2019. domes lēmumā Nr.616, pielikumā. Nr.28
Pielikums
Agris Lungevičs
18182Par saskaņojuma sniegšanu aizņēmuma saņemšanai Lubānas novada pašvaldības investīciju projektam “Latgales ielas atjaunošanu Lubānā”Agris Lungevičs
© 2008-2023 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums