MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS ĀRKĀRTAS DOMES SĒDE

2020. gada 21. aprīlī
Ievietots: 24/04/2020 plkst. 15:55
Labots: 24/04/2020 plkst. 15:58
Nr.p.k.Lēmuma Nr.JautājumsZiņotājs
1141Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Ieviņas”, Vestienas pagasts, Madonas novads, nodošanu atsavināšanai, rīkojot izsolix
Pielikums
Agris Lungevičs
2142Par pašvaldības mantas – telpu Kalna ielā 1, Sarkaņos, Sarkaņu pagastā, Madonas novadā nodošanu bezatlīdzības lietošanāAgris Lungevičs
3143Par pašvaldībai piederošā transportlīdzekļa – MERCEDES BENZ 0303, reģistrācijas Nr.FM2338, izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites un nodošanu utilizācijaiAgris Lungevičs
4144Par Madonas novada Sarkaņu pagasta pārvaldes pārziņā esoša transportlīdzekļa Mercede Benz Sprinter 308, reģistrācijas Nr.GH 7861 atsavināšanu pārdodot par brīvu cenuAgris Lungevičs
5145Par Madonas novada Attīstības programmas 2013. – 2020.gadam uzraudzības ziņojuma 2016.-2018. gadam apstiprināšanu
Pielikums
Agris Lungevičs
6146Par zemes ierības projekta apstiprināšanu Madonā- īpašumiem Daugavas iela 21A, Daugavas iela 21B un Rūpniecības iela 12
Pielikums
Agris Lungevičs
7147Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām nekustamajam īpašumam “Indrāni 3” Praulienas pagastā, Madonas novadā
Pielikums
Agris Lungevičs
8148Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Stūrakmens” projekta “Nometņu vietas labiekārtošana” īstenošanaiAgris Lungevičs
9149Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Mēs – Barkavas pagastam” projekta “Sporta pasākumu un treniņu kvalitātes celšana Barkavas pagastā” īstenošanaiAgris Lungevičs
10150Par dāvinājuma pieņemšanu Madonas novadpētniecības un mākslas muzeja krājuma papildināšanaiAgris Lungevičs
11151Par valsts budžeta mērķdotācijas piešķiršanu, sadali un izmaksu Madonas novada māksliniecisko kolektīvu vadītājiem 2020.gadā
Pielikums
Agris Lungevičs
12152Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma ar adresi Priežu iela 13-14, Madona atsavināšanuAgris Lungevičs
13153Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma ar adresi Rūpniecības iela 20 k-5-23, Madona atsavināšanuAgris Lungevičs
14154Par pašvaldības nekustamā īpašuma ar adresi Rūpniecības iela 24, Madona, Madonas novads atsavināšanuAgris Lungevičs
15156Par grozījumiem 27.02.2020. Madonas novada pašvaldības noteikumos Amatu savienošanas atļaujas izsniegšanas kārtība Madonas novada pašvaldībāAgris Lungevičs
© 2008-2023 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums