MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDE

2020. gada 31. martā
Ievietots: 02/04/2020 plkst. 16:59
Labots: 17/04/2020 plkst. 15:06
Nr.p.k.Lēmuma Nr.JautājumsZiņotājs
197Par Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.6 „Grozījumi Madonas novada pašvaldības 09.07.2009. saistošajos noteikumos Nr.1 „Madonas novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu
Pielikums
Āris Vilšķērsts
298Par nekustamo īpašumu nodošanu Madonas novada pašvaldībai, samazinot ieguldījumu SIA “Madonas Siltums” pamatkapitālāVita Robalte
399Par Madonas novada pašvaldības domes 18.08.2015. lēmuma Nr.417 atcelšanuĀris Vilšķērsts
4100Par pašvaldības nekustamā īpašuma – starpgabala “Ausmas”, Dzelzava, Dzelzavas pagastā, Madonas novadā nodošanu atsavināšanaiVita Robalte
5101Par pašvaldības nekustamā īpašuma – “Rīdus”, Dzelzavas pagastā, Madonas novadā nodošanu atsavināšanaiVita Robalte
6102Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Vīķi”, Aronas pagasts, Madonas novads atsavināšanu – pārdodot izsolē
Pielikums
Vita Robalte
7103Par vietvārdu piešķiršanuVita Robalte
8104Par zemes vienības atzīšanu par starpgabalu Sarkaņu pagastāVita Robalte
9105Par pārvaldes vadītāja Dzelzavas un Sarkaņu pagastos iecelšanu amatāVita Robalte
10106Par pārvaldes vadītāja Aronas un Lazdonas pagastos iecelšanu amatāVita Robalte
11107Par pašvaldības kustamās mantas - transportlīdzekļu atsavināšanu, pārdodot izsolē
Pielikums
Valdis Gotlaufs
12108Par Madonas novada Praulienas pagasta pārvaldes pārziņā esošā transportlīdzekļa - Škoda OCTAVIA, reģistrācijas Nr.FU4308 izslēgšanu no grāmatvedības uzskaites un nodošanu utilizācijaiValdis Gotlaufs
13109Par zemes platības precizēšanu Praulienas pagastāValdis Gotlaufs
14110Par zemes vienību atzīšanu par starpgabaliem Liezēres pagastāĀris Vilšķērsts
15111Par medību tiesību nomas maksuHelmuts Pujats
16112Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Baltužēni” Vestienas pagasts, Madonas novadsRamona Vucāne
17113Par Madonas novada pašvaldības 2020.gada budžeta grozījumiem
Pielikums 1 Pielikums 2
Dina Bojaruņeca
18114Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Baltužēni” Vestienas pagasts, Madonas novads
Pielikums
Ramona Vucāne
19115Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā Rūpniecības iela 39B, Madonā, Madonas novadā
Pielikums
Ramona Vucāne
20116Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Kaņepēni” Mārcienas pagasts, Madonas novads
Pielikums
Ramona Vucāne
21117Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā Saules iela 65B, Madonā, Madonas novadā
Pielikums
Ramona Vucāne
22118Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Kalna Avotiņi”, Dzelzavas pagastā, Madonas novadā
Pielikums
Ramona Vucāne
23119Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā Raiņa ielā 28, Madonā, Madonas novadā
Pielikums
Ramona Vucāne
24120Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Upeslīči”, Kalsnavas pagastā, Madonas novadā
Pielikums
Ramona Vucāne
25121Par zemes ierīcības projektu izstrādi īpašuma “Sapņi”, Biksēre, Sarkaņu pagasts sadalīšanai
Pielikums
Andris Rieba
26122Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Aronas pīlādzis” projekta “Apmācības darbam skaņu ierakstu studijā” īstenošanaiInese Solozemniece
27123Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Aronas pīlādzis” projekta “Šujam tālāk” īstenošanaiInese Solozemniece
28124Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Ābele” projekta “Aušanas un šūšanas prasmju apgūšanas nodarbības Mētrienā” īstenošanaiInese Solozemniece
29125Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Sarkaņu pagasta kultūrmantojums” projekta “Jaunas prasmes Sarkaņos” īstenošanaiInese Solozemniece
30126Par projekta “Vispārējās izglītības iestāžu mācību vides uzlabošana Madonas novadā” būvniecības izmaksām objektam “Madonas Valsts ģimnāzijas ēku kompleksa un stadiona pārbūve”Inese Solozemniece
31127Par biedrības “Madonas senioru klubiņa Pie kamīna” iesniegumuZigfrīds Gora
32128Par finansējuma piešķiršanu rakstnieces Andas Līces grāmatas “Ceļadomas” izdošanaiDaiga Torstere
33129Par finansējuma piešķiršanu dziedātāja Didža Meldera dziesmas “Tavos Matos” video klipa filmēšanaiDaiga Torstere
34130Par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņu pārcelšanuĀris Vilšķērsts
35131Par Kalsnavas pagasta pirmsskolas izglītības iestādes “Lācītis Pūks” vadītājas iecelšanu amatāSolvita Seržāne
36132Par mācību līdzekļu un mācību literatūrai paredzēto valsts budžeta līdzekļu sadali Madonas novada pašvaldības izglītības iestādēm 2020.gada I pusgadā
Pielikums
Solvita Seržāne
37133Par pašvaldības finansējuma piešķiršanu mācību līdzekļu iegādei Madonas novada pašvaldības izglītības iestādēm 2020.gada I pusgadā
Pielikums
Solvita Seržāne
38134Par finansējuma piešķiršanu mācību līdzekļu un mācību literatūras iegādei Kristiāna Dāvida pamatskolai 2020.gada I pusgadāSolvita Seržāne
39135Par krīzes skarto uzņēmumu atbrīvošanu no nomas maksasIlze Vogina
40136Par speciālistam izīrējamo dzīvojamo telpu – dzīvokļa īpašumu ar adresi Gaujas iela 26-27, Madona, Madonas novadsGuntis Ķeveris
41137Par dāvinājuma pieņemšanuĀris Vilšķērsts
42138Par pabalsta piešķiršanu ēdināšanas izdevumu segšanai attālinātā mācību procesa laikāSolvita Seržāne
43139Par vecāku līdzmaksājuma atcelšanu profesionālās ievirzes izglītības iestādēm attālinātā mācību procesa laikāSolvita Seržāne
© 2008-2023 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums