MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDE

2020. gada 27. februārī
Ievietots: 03/03/2020 plkst. 08:56
Labots: 03/03/2020 plkst. 09:00
Nr.p.k.Lēmuma Nr.JautājumsZiņotājs
180Par deleģējuma līguma slēgšanu
Pielikums
Ramona Vucāne
28181 Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā Oskara Kalpaka ielā 19A, Madonā, Madonas novadā
Pielikums
Ramona Vucāne
382Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Darbnīcas” Mētrienas pagasts, Madonas novads, zemes vienībā Centra iela 35, Mētriena, Mētrienas pagasts, Madonas novads
Pielikums
Ramona Vucāne
483Par lokālplānojumu nekustamajā īpašuma “Strauti”, Bērzaunes pagasts, Madonas novads, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7046 009 0007, kas groza Madonas novada teritorijas plānojumu, apstiprināšanu un saistošo noteikumu Nr.4 izdošanu
Pielikums 1 Pielikums 2 Pielikums 3
Ramona Vucāne
584Par “Lokālplānojuma nekustamā īpašuma Rūpniecības ielā 65, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7001 001 2013 un Rūpniecības ielā 69, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7001 001 0330, Madonā, Madonas novadā, kas groza Madonas novada teritorijas plānojumu” redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanaiRamona Vucāne
685Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Ošupes pamatskola” Ošupes pagasts, Madonas novads
Pielikums
Ramona Vucāne
786Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā Liepājas ielā 14, Madonā, Madonas novadā
Pielikums
Ramona Vucāne
887Par grozījumiem 30.12.2019. domes lēmumā Nr.616 “Par Madonas novada pašvaldības pagasta pārvalžu, Madonas pilsētas un to iestāžu un Madonas novada pašvaldības centrālās administrācijas amata vienību sarakstu apstiprināšanu ”Zigfrīds Gora
988Par Madonas novada pašvaldības 2020.gada budžeta grozījumiem
Pielikums 1 Pielikums 2
Biruta Vindele
1089Par Madonas novada pašvaldības noteikumu “Amatu savienošanas atļaujas izsniegšanas kārtība Madonas novada pašvaldībā” apstiprināšanu
Pielikums
Evita Zāle
1190Par grozījumiem 31.01.2019. domes lēmumā Nr.34 “Par Madonas novada pašvaldības institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības nolikuma apstiprināšanu”Sarmīte Jansone
1291Par Madonas novada pašvaldības izglītības iestāžu uzturēšanas izmaksu apstiprināšanu 2020.gadam
Pielikums 1 Pielikums 2
Vivita Vecozola
1392Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma ar adresi Rūpniecības iela 18b – xx, Madona atsavināšanu un nosacītās cenas apstiprināšanuGuntis Ķeveris
1493Par Madonas novada Attīstības programmas 2013.- 2020.gadam rīcības un investīciju plāna aktualizāciju
Pielikums 1 Pielikums 2 Pielikums 3
Inese Solozemniece
1594Par naudas līdzekļu piešķiršanu investīciju plāna projektu realizēšanaiVita Robalte
1695Par pašvaldības zemes ierakstīšanu zemesgrāmatā
Pielikums
Ramona Vucāne
1796Par palīdzības – līdzfinansējuma piešķiršanu energoefektivitātes pasākumu veikšanai daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā J.Ramaņa ielā 3, Biksērē, Sarkaņu pagastā, Madonas novadāĀris Vilšķērsts
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums