MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS ĀRKĀRTAS DOMES SĒDE

2020. gada 17. februārī
Ievietots: 21/02/2020 plkst. 15:50
Labots: 21/02/2020 plkst. 15:55
Nr.p.k.Lēmuma Nr.JautājumsZiņotājs
155Par Madonas novada pašvaldības Dzimtsarakstu nodaļas nolikumu
Pielikums
Agris Lungevičs
256Par atbrīvošanu no nomas maksasAgris Lungevičs
357Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Pauze AD” projekta apstiprināšanas gadījumāAgris Lungevičs
458Par pašvaldības nekustamā īpašuma „MPS Kalsnava māja 13”-4, Kalsnavas pagastā, Madonas novadā atsavināšanuAgris Lungevičs
559Par pašvaldības nekustamā īpašuma „MPS Kalsnava māja 13”-1, Kalsnavas pagastā, Madonas novadā atsavināšanuAgris Lungevičs
660Par pašvaldības nekustamā īpašuma Lauku iela 1A, Ozoli, Liezēres pagasts, Madonas novads atsavināšanuAgris Lungevičs
761Par pašvaldības nekustamā īpašuma Vidus Blākaiņi, Liezēres pagasts, Madonas novads atsavināšanuAgris Lungevičs
862Par grozījumiem 30.12.2019. Madonas novada pašvaldības domes lēmumā Nr.616 (protokols Nr.25, 5.p.) Par Madonas novada pašvaldības pagastu pārvalžu, Madonas pilsētas un to iestāžu un Madonas novada pašvaldības administrācijas amata vienību sarakstu apstiprināšanu pielikumā Nr.12Agris Lungevičs
963Par SDK “RONDO” atbrīvošanu no telpu nomas maksas deju festivāla “MADONAS VALSIS– 2020” noriseiAgris Lungevičs
1064Par atbrīvošanu no Madonas pilsētas kultūras nama telpu nomas maksas Sandra Sproģa 50 gadu jubilejas koncerta noriseiAgris Lungevičs
1165Par finansējuma piešķiršanu Madonas pilsētas kultūras namam “Sinfonietta Rīga” koncerta izdevumu segšanaiAgris Lungevičs
1266Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Aiviekste” Kalsnavas pagasts, Madonas novads
Pielikums
Agris Lungevičs
1367Par grozījumiem 2019. gada 22.oktobra lēmumā Nr. 489 ( protokols Nr.20., p.20) “Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Valsts mežs” Lazdonas pagasts, Madonas novads
Pielikums
Agris Lungevičs
1468Par Madonas novada pašvaldības projekta “Jauniešu karjeras izvēle un amata prasmju apguve” 2020.gada nolikumuAgris Lungevičs
1569Par grozījumiem 30.12.2019. domes lēmumā Nr.616 “Par Madonas novada pašvaldības pagasta pārvalžu, Madonas pilsētas un to iestāžu un Madonas novada pašvaldības centrālās administrācijas amata vienību sarakstu apstiprināšanu” pielikumā Nr.31 un Nr.32Agris Lungevičs
1670Par komandējumu Domes priekšsēdētājam A.LungevičamZigfrīds Gora
1771Par Madonas novada pašvaldības jauniešu projektu konkursa - 2020 nolikuma apstiprināšanu
Pielikums 1 Pielikums 2 Pielikums 3 Pielikums 4 Pielikums 5
Agris Lungevičs
1872Par Madonas novada pašvaldības bērnu un jauniešu nometņu projektu konkursa - 2020 nolikuma apstiprināšanu
Pielikums
Agris Lungevičs
1973Par Madonas novada pašvaldības izglītības programmu projektu konkursa – 2020 nolikuma apstiprināšanu
Pielikums
Agris Lungevičs
2074Par programmai “Latvijas skolas soma” paredzēto valsts budžeta līdzekļu sadali Madonas novada pašvaldības vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestādēm
Pielikums
Agris Lungevičs
2175Par finansējuma piešķiršanu tērpu iegādei Madonas novada pašvaldības bērnu un jauniešu mākslinieciskās pašdarbības kolektīviemAgris Lungevičs
2276Par finansējuma piešķiršanu biedrībai “Mēs saviem bērniem”Agris Lungevičs
2377Par piedalīšanos Lauku atbalsta dienesta izsludinātajā projektu konkursa aktivitātē „Zivju resursu pavairošana un atražošana publiskajās ūdenstilpēs un ūdenstilpēs, kurās zvejas tiesības pieder valstij, kā arī citās ūdenstilpēs, kas ir valsts vai pašvaldību īpašumā” ar projekta pieteikumu „Zivju resursu pavairošana un atražošana Madonas novada Aronas pagasta Lielais Līdēris ezerā”Agris Lungevičs
2478Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 28.02.2018.lēmumā Nr.84 “Par Administratīvo aktu strīdu komisijas sastāva apstiprināšanu”Agris Lungevičs
2579Par Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.3 „Grozījums Madonas novada pašvaldības 09.07.2009. saistošajos noteikumos Nr.1 „Madonas novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu
Pielikums
Agris Lungevičs
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums