MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDE

2020. gada 30. janvārī
Ievietots: 10/02/2020 plkst. 14:50
Labots: 10/02/2020 plkst. 14:55
Nr.p.k.Lēmuma Nr.JautājumsZiņotājs
137Par ceļa servitūta nodibināšanu pašvaldības īpašumā „Krasti”, Kalsnavas pagastā
Pielikums
Artis Mūrmanis
238Par aprūpes mājās pakalpojuma deleģēšanu biedrībai “Latvijas Samariešu apvienība”
Pielikums
Gundars Riekstiņš
339Par zemes vienību piekritību pašvaldībai un zemes vienību atzīšanu par starpgabaliem
Pielikums
Aigars Šķēls
440Par nekustamā īpašuma Ošupes pagasta “Ošupes pamatskola”, kadastra Nr.70820020020 sadalīšanuAigars Šķēls
541Par īpašuma “Upeslīči” kadastra numurs 7062 012 0109, kadastra apzīmējums 7062 012 0109, Kalsnavas pagasts, Madonas novads, sadalīšanu
Pielikums
Ramona Vucāne
642Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Stauģīši” Barkavas pagasts, Madonas novads
Pielikums
Ramona Vucāne
743Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Būri” Mētrienas pagasts, Madonas novads
Pielikums
Ramona Vucāne
844Par kārtību, kādā tiek skatīti jautājumi par pašvaldības pirmpirkuma tiesībāmĀris Vilšķērsts
945Par Kalsnavas pagasta pirmsskolas izglītības iestādes “Lācītis Pūks” vadītāja amata konkursa nolikuma apstiprināšanu
Pielikums
Solvita Seržāne
1046Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 30.12.2019. lēmumā Nr.616 (protokols Nr.25, 6.p.) „Par Madonas novada pašvaldības pagastu pārvalžu, Madonas pilsētas un to iestāžu amata vienību sarakstu apstiprināšanu”Solvita Seržāne
1147Par transporta izdevumu apmaksu Aronas pagastā deklarētajam audzēknim uz Madonas novada pašvaldības profesionālās ievirzes izglītības iestādiSolvita Seržāne
1248Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 29.03.2018. lēmumā Nr.138 “Par Madonas novada pašvaldības maksas pakalpojumu cenrāžu apstiprināšanu” pielikumā Nr.1 “Aronas pagasta pārvaldē sniegtie maksas pakalpojumi un to cenrādis”Māris Gailums
1349Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 29.03.2018. lēmumā Nr.138 “Par Madonas novada pašvaldības maksas pakalpojumu cenrāžu apstiprināšanu” pielikumā Nr.9 “Madonas pilsētas iestāžu sniegtie maksas pakalpojumi un to cenrādis”Māris Gailums
1450Par dāvinājuma pieņemšanuHelmuts Pujats
1551Par zemes platības precizēšanuAndris Rieba
1652Par projekta Nr.8.3.4.0_16_I_001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” Jauniešu iniciatīvu projektu konkursa nolikumu
Pielikums
Vivita Vecozola
1753Par pārvaldes vadītāja Praulienas un Mētrienas pagastos iecelšanu amatāVita Robalte
1854Par Madonas novada pašvaldības 2020.gada budžetux
Pielikums 1 Pielikums 2 Pielikums 3
Biruta Vindele
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums