MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS ĀRKĀRTAS DOMES SĒDE

2020. gada 21. janvārī
Ievietots: 27/01/2020 plkst. 15:14
Labots: 27/01/2020 plkst. 15:19
Nr.p.k.Lēmuma Nr.JautājumsZiņotājs
12Par Madonas novada bāriņtiesas nolikuma apstiprināšanu
Pielikums
Agris Lungevičs
23Par finansējuma piešķiršanu izstādes “Barkava. Māls. Vēstījumi iz senajām mājvietām” organizēšanaiAgris Lungevičs
34Par finansējuma piešķiršanu lietotas grīdas mazgājamās mašīnas iegādeiAgris Lungevičs
45Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 2019.gada 20.novembra lēmumā Nr.542 “Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Dailes”, Ošupes pagasts, Madonas novads atsavināšanu”Agris Lungevičs
56Par 22.10.2019. Madonas novada pašvaldības domes lēmuma Nr.473 2.punkta atcelšanu un pašvaldības nekustamā īpašuma ar adresi Ceriņu iela 6, Jaunkalsnava, Kalsnavas pagasts, Madonas novads izsoles noteikumu apstiprināšanu
Pielikums
Agris Lungevičs
67Par mantiskā ieguldījuma veikšanu SIA „Bērzaunes komunālais uzņēmums” pamatkapitālāAgris Lungevičs
78Par pašvaldības nekustamā īpašuma „Mežmalas”, Sarkaņu pagastā, Madonas novadā atsavināšanuAgris Lungevičs
89Par pašvaldības nekustamā īpašuma – dzīvokļa īpašuma Bērzu iela 19-x, Aizpurvē, Dzelzavas pagastā, Madonas novadā atsavināšanuAgris Lungevičs
910Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 29.03.2018. lēmuma Nr.138 (protokols Nr.5, 31.p.) “Par Madonas novada pašvaldības maksas pakalpojumu cenrāžu apstiprināšanu” pielikumā Nr.6 “Lazdonas pagasta pārvaldē sniegtie maksas pakalpojumi un to cenrādis”Agris Lungevičs
1011Par biedrības “KASTANĪTIS-BĒRNIEM” iesniegumuAgris Lungevičs
1112Par saistošajiem noteikumiem Nr.1 “Grozījumi 27.09.2018. saistošajos noteikumos Nr.15 “Par Madonas novada pašvaldības sociālajiem pabalstiem”
Pielikums
Agris Lungevičs
1213Par Madonas reģiona audžuģimeņu biedrības “Spēkavots” finansējuma pieprasījumu aktivitātēm 2020. gadāAgris Lungevičs
1314Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām “Mazlācēni” un “Jaunlācēni”, Sarkaņu pagasts, Madonas novads
Pielikums
Agris Lungevičs
1415Par pašvaldības dzīvokļa īpašuma ar adresi Oskara Kalpaka iela 19B-x, Madona, Madonas novads nodošanu atsavināšanaiAgris Lungevičs
1517Par finansējuma piešķiršanu biedrībai “Prāta Spēles”Agris Lungevičs
1618Par atbrīvošanu no telpu nomas maksas Madonas kultūras nama lielo zāli “Latvijas Kultūras vēstnieki 2019” dalībnieku savstarpējās sadarbības pasākumamAgris Lungevičs
1719Par vērtēšanas kritērijiem Madonas novada autoru grāmatu izdošanas atbalstamAgris Lungevičs
1820Par biznesa ideju konkursa “Madona var labāk!’’ 2020.gada nolikumu
Pielikums
Agris Lungevičs
1921Par Uzņēmēju sadarbības projektu konkursa 2020.gada nolikumu
Pielikums
Agris Lungevičs
2022Par grantu konkursa “Sertifikācijas un standartu ieviešana uzņēmumā” 2020.gada nolikumu
Pielikums
Agris Lungevičs
2123Par valsts mērķdotācijas sadali Madonas novada pašvaldības vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2020.gada 1.janvāra līdz 31.augustam
Pielikums 1 Pielikums 2
Agris Lungevičs
2224Par valsts mērķdotācijas sadali Madonas novada pašvaldības izglītības iestāžu bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagoģisko darbinieku darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2020.gada 1.janvāra līdz 31.augustam
Pielikums
Agris Lungevičs
2325Par valsts mērķdotācijas sadali Madonas novada pašvaldības interešu un profesionālās ievirzes izglītības iestāžu pedagoģisko darbinieku darba samaksai un sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām no 2020.gada 1.janvāra līdz 31.augustam
Pielikums
Agris Lungevičs
2426Par pašvaldības finansējuma piešķiršanu pedagogiem piemaksai par kvalitāti
Pielikums
Agris Lungevičs
2527Par Madonas novada pašvaldības stipendijas piešķiršanu medicīnas studenteiAgris Lungevičs
2628Par finansējuma piešķiršanu biedrībai “Mēs saviem bērniem”Agris Lungevičs
2729Par Vidzemes reģiona mūzikas skolu stīgu instrumentu spēles audzēkņu konkursa nolikuma apstiprināšanu un finansējuma piešķiršanu konkursa organizēšanai
Pielikums
Agris Lungevičs
2830Par pašvaldības funkcijas deleģēšanu
Pielikums
Agris Lungevičs
2931Par Madonas novada Lazdonas pagasta pārvaldes vadītāja atbrīvošanu no amataAgris Lungevičs
3032Par Madonas novada Dzelzavas pagasta pārvaldes vadītāja atbrīvošanu no amataAgris Lungevičs
3133Par Madonas novada Aronas pagasta pārvaldes vadītāja atbrīvošanu no amataAgris Lungevičs
3234Par pārvaldes vadītāja Liezēres un Vestienas pagastos iecelšanu amatāAgris Lungevičs
3335Par Koku ciršanas komisijas sastāva apstiprināšanuAgris Lungevičs
3436Par saskaņojuma sniegšanu Ērgļu novada pašvaldības kustamās mantas atsavināšanaiAgris Lungevičs
© 2008-2023 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums