MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS ĀRKĀRTAS DOMES SĒDE

Sēdes audio ieraksts2019. gada 19. decembrī
Ievietots: 27/12/2019 plkst. 17:12
Labots: 15/01/2020 plkst. 09:15
Nr.p.k.Lēmuma Nr.JautājumsZiņotājs
1586Par likumprojektu Administratīvo teritoriju un apdzīvoto vietu likumsAgris Lungevičs
2587Par pašvaldības nekustamā īpašuma – “Jaunzemu mājas”, Dzelzavas pagastā, Madonas novadā atsavināšanu – pārdodot mutiskā izsolē
Pielikums
Agris Lungevičs
3588Par sociālā dzīvokļa statusa piešķiršanuAgris Lungevičs
4589Par veterānu sporta kluba “ Madona” iesniegumuAgris Lungevičs
5590Par atbrīvošanu no nomas maksasAgris Lungevičs
6591Par pašvaldības kustamās mantas - transportlīdzekļu atsavināšanu, pārdodot izsolē
Pielikums
Agris Lungevičs
7592Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Dēstu tirgus “Zaļie pirkstiņi”” projekta “Madonas Dēstu tirgus labiekārtošana” īstenošanaiAgris Lungevičs
8593Par līdzfinansējuma piešķiršanu biedrībai “Dēstu tirgus “Zaļie pirkstiņi”” projekta “Madonas Dēstu tirgus nožogojuma izveide” īstenošanaiAgris Lungevičs
9594Par aizņēmuma ņemšanu Emisijas kvotu izsolīšanas instrumenta (EKII) projekta “Ieviest un demonstrēt viedās pilsētvides tehnoloģijas Madonas pilsētā, nomainot ielu apgaismojumu uz LED apgaismojumu ar viedo vadību”, Ident. Nr. EKII – 3/12 īstenošanaiAgris Lungevičs
10595Par finansējuma piešķiršanu būvprojekta “Tipogrāfijas ēkas pārbūve par Madonas biznesa attīstības centru Saieta laukumā 2A, Madona, Madonas novadā” izstrādeiAgris Lungevičs
11596Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Brici”, Aronas pagasts, Madonas novads
Pielikums
Agris Lungevičs
12597Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Vecdruvēni”, Praulienas pagasts, Madonas novads
Pielikums
Agris Lungevičs
13598Par zemes lietošanas mērķa noteikšanu daļai nekustamā īpašuma “Jozepova” Barkavas pagastā, Madonas novadā
Pielikums
Agris Lungevičs
14599Par biedrības “Mēs saviem bērniem” finansējuma pieprasījumu aktivitātēm 2020. gadāAgris Lungevičs
15600Par biedrības “Madonas invalīdi” budžeta pieprasījumu 2020.gadamAgris Lungevičs
16601Par finansējuma piešķiršanu rakstnieka Balts grāmatas “Piektā” izdošanaiAgris Lungevičs
17602Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības 21.05.2019. lēmumā Nr.201 “Par Dzelzavas speciālās pamatskolas nolikuma apstiprināšanu”Agris Lungevičs
18603Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības 22.06.2017. lēmumā Nr.290 “Par Madonas pilsētas vidusskolas nolikuma apstiprināšanu”Agris Lungevičs
19604Par Madonas novada mazo vokālistu konkursa “Cīrulītis – 2020” nolikuma apstiprināšanu
Pielikums
Agris Lungevičs
20605Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 29.03.2018. lēmuma Nr.138 “Par Madonas novada pašvaldības maksas pakalpojumu cenrāžu apstiprināšanu” pielikumā Nr.9Agris Lungevičs
21606Par finansējuma piešķiršanu abonementa “Skolu tiesības” iegādei izglītības iestādēmAgris Lungevičs
22609Par naudas balvas piešķiršanu Madonas novada pašvaldības domes priekšsēdētājamIvars Miķelsons
23610Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības 31.10.2019. domes lēmumā Nr.502 “Par siltumenerģijas pakalpojumu tarifu noteikšanu Barkavas pagastā”Agris Lungevičs
24611Par nekustamā īpašuma iegādiAgris Lungevičs
© 2008-2021 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika