MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS DOMES SĒDE

Sēdes audio ieraksts2019. gada 31. oktobrī
Ievietots: 06/11/2019 plkst. 10:25
Labots: 06/11/2019 plkst. 10:30
Nr.p.k.Lēmuma Nr.JautājumsZiņotājs
1501Par siltummezglu nodošanu ēku īpašniekiem vai māju apsaimniekotājiemUldis Lielvalodis
2502Par siltumenerģijas pakalpojumu tarifu noteikšanu Barkavas pagastāUldis Lielvalodis
3503Par finansējuma piešķiršanu SIA “Madonas Siltums” pamatkapitāla palielināšanai centralizētās siltumapgādes sistēmas atzara izbūvei uz Liezēres ambulanciArtūrs Vāvere
4504Par pastāvīgās atkritumu izvešanas daļas maksas izmaiņāmOskars Janovičs
5506Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 28.12.2018. lēmumā Nr.534 (Prot.Nr.23; 3.p.) Par pašvaldības nekustamā īpašuma „MPS Kalsnava māja 13”-1, Kalsnavas pagastā, Madonas novadā atsavināšanas ierosinājumu un ierakstīšanu zemesgrāmatāArtis Mūrmanis
6507Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 28.12.2018. lēmumā Nr.535 (Prot.Nr.23; 4.p.) Par pašvaldības nekustamā īpašuma „MPS Kalsnava māja 13”-4, Kalsnavas pagastā, Madonas novadā atsavināšanas ierosinājumu un ierakstīšanu zemesgrāmatāArtis Mūrmanis
7508Par līdzekļiem Degumnieku pamatskolas fasādes remontamAgris Lungevičs
8510Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 29.03.2018. lēmumā Nr.138 (protokols Nr.5, 31.p) ”Par Madonas novada pašvaldības maksas pakalpojumu cenrāžu apstiprināšanu” Mārcienas pagasta pārvaldē
Pielikums
Edgars Lācis
9511Par Bērzaunes pagasta autoceļa Kantoris – Dzirnaviņas ar kadastra Nr.70460080300, Bērzaunes pagastā, Madonas novadā, īpašumtiesību reģistrēšanu zemesgrāmatā uz Madonas novada pašvaldības vārdaEdgars Lācis
10512Par pašvaldībai piekrītošu starpgabaluAndrejs Piekalns
11513Par zemes lietošanas mērķa maiņu nekustamajam īpašumam “Draviņas”, Aronas pagasts, Madonas novadsAndrejs Piekalns
12514Par zemes lietošanas mērķa maiņu nekustamajam īpašumam “Vītolu 4-9”, Aronas pagasts, Madonas novadsAndrejs Piekalns
13515Par zemes lietošanas mērķa maiņu nekustamajam īpašumam “Rudzīši”, Aronas pagasts, Madonas novadsAndrejs Piekalns
14516Par zemes lietošanas mērķa maiņu nekustamajam īpašumam “Lautere”, Aronas pagasts, Madonas novadsAndrejs Piekalns
15517Par finansējumu būvprojektu izstrādei Madonas novada Sauleskalna industriālās zonas izbūveiEdgars Gailums
16518Par papildus finansējumu treneru un preses platformas piegādei un uzstādīšanai Madonas novada pašvaldības sporta bāzes “Smeceres sils” biatlona stadiona starta-finiša laukumāEdgars Gailums
17519Par grozījumiem lēmumā Nr.364 (protokols Nr.15, 9.p.) “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamā īpašumā “Karjers”, Lazdonas pagastā, Madonas novadā un darba uzdevuma apstiprināšanu”
Pielikums
Ramona Vucāne
18520Par grozījumiem lēmumā Nr.365 (protokols Nr.15, 10.p.) “Par lokālplānojuma izstrādes uzsākšanu teritorijas plānojuma grozījumiem nekustamajos īpašumos Rūpniecības iela 65, Rūpniecības iela 69 Madonas pilsētā, Madonas novadā un darba uzdevuma apstiprināšanu”
Pielikums
Ramona Vucāne
19521Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Viļeikas”, Dzelzavas pagasts, Madonas novadsRamona Vucāne
20522Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām nekustamajos īpašumos “Gala Aizkalni”, “Meža Gaidas”, “Kornīši” Liezēres pagasts, Madonas novadsRamona Vucāne
21523Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Lejas Bebri”, Liezēres pagasts, Madonas novadsRamona Vucāne
22524Par “Lokālplānojuma nekustamā īpašuma “Strauti”, Bērzaunes pagasts, Madonas novads, zemes vienībā ar kadastra apzīmējumu 7046 009 0007, kas groza Madonas novada teritorijas plānojumu” un Vides pārskata redakcijas nodošanu publiskajai apspriešanaiRamona Vucāne
23525Par finansējuma piešķiršanu skeitparka konstrukciju izgatavošanai un uzstādīšanai Gaujas ielā 33, MadonāIndra Kārkliņa
24526Par Madonas novada pašvaldības 2019.gada budžeta grozījumiem
Pielikums 1 Pielikums 2
Biruta Vindele
25527Par Madonas novada pašvaldības apbalvojumu piešķiršanu
Pielikums
Solvita Seržāne
26528Par finansējuma piešķiršanu informācijas tehnoloģiju pilnveidošanai un iegādeiSolvita Seržāne
27529Par finansējuma piešķiršanu Madonas bērnu un jaunatnes sporta skolai (augstu sasniegumu sportam)Voldemārs Šmugais
28530Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības Fizisko personu datu aizsardzības pārkāpumu izmeklēšanas komisijas sastāvāĀris Vilšķērsts
29531Par Madonas novada pašvaldības saistošo noteikumu Nr.20 „Grozījumi Madonas novada pašvaldības 09.07.2009. saistošajos noteikumos Nr.1 „Madonas novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu
Pielikums
Evita Zāle
30532Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības iestādes “Madonas novada pašvaldība” nolikumāEvita Zāle
© 2008-2021 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika