MADONAS NOVADA PAŠVALDĪBAS ĀRKĀRTAS DOMES SĒDE

2019. gada 20. augustā
Ievietots: 26/08/2019 plkst. 09:22
Labots: 27/09/2019 plkst. 10:15
Nr.p.k.Lēmuma Nr.JautājumsZiņotājs
1335Par ūdens uzskaites mēraparātiem Mētrienas pagasta teritorijāAgris Lungevičs
2336Par lampu nomaiņu Kalsnavas pamatskolas sporta zālē, Kalsnavas pagastāAgris Lungevičs
3337Par grozījumiem Madonas novada pašvaldības domes 29.03.2018. lēmumā Nr.109 (Prot.Nr.5; 1.p.) „Par pašvaldības nekustamā īpašuma- dzīvokļa īpašuma „Aiviekstes māja 10”-3, Aiviekstē, Kalsnavas pagastā, Madonas novadā nodošanu atsavināšanai un ierakstīšanu zemesgrāmatā”, nosacītās cenas un izsoles noteikumu apstiprināšanu
Pielikums
Agris Lungevičs
4338Par grozījumiem 28.12.2018. Madonas novada pašvaldības domes lēmumā Nr.555 (protokols Nr.23, 24.p.) “Par Madonas novada pašvaldības pagastu pārvalžu, Madonas pilsētas un to iestāžu un Madonas novada pašvaldības administrācijas amata vienību sarakstu apstiprināšanu”Agris Lungevičs
5339Par pašvaldības nekustamā īpašuma Daugavas iela 21B, Madona nodošanu atsavināšanai, rīkojot izsoli
Pielikums
Agris Lungevičs
6340Par dzīvokļa īpašuma Rūpniecības iela 20-5-23, Madona ierakstīšanu zemesgrāmatā un atsavināšanas ierosinājumuAgris Lungevičs
7341Par atteikumu piešķirt nacionālās pretošanās kustības dalībnieka statusuAgris Lungevičs
8342Par telpu piešķiršanu SDK “Rondo” mēģinājumiemAgris Lungevičs
9343Par SDK “RONDO” atbrīvošanu no telpu nomas maksas deju festivāla “MADONAS RUDENS – 2019” organizēšanaiAgris Lungevičs
10344Par xxx iesniegumuAgris Lungevičs
11345Par līdzfinansējuma nodrošināšanu biedrības “Mēs – Dzelzavai” projekta “Bakanu ezera pludmales teritorijas labiekārtošana” īstenošanaiAgris Lungevičs
12346Par finansējum piešķiršanu “Sociālās mājas pārbūve Parka ielā 6, Madonā”Agris Lungevičs
13347Par ēkas Kārļa ielā 7a Sauleskalnā Bērzaunes pagastā Madonas novadā nojaukšanuAgris Lungevičs
14348Par nekustamā īpašuma lietošanas mērķa noteikšanu zemes vienībai Kalsnavas pagastā, Madonas novadāAgris Lungevičs
15349Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām Egļu ielā 4A un Lazdu ielā 8, Madonā
Pielikums
Agris Lungevičs
16350Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām “Ozolkalns”, Aizpurve, Dzelzavas pagasts, Madonas novads
Pielikums
Agris Lungevičs
17351Par zemes ierīcības projekta apstiprināšanu un zemes lietošanas mērķa noteikšanu plānotajām zemes vienībām nekustamajā īpašumā “Stella”, Prauliena, Praulienas pagasts, Madonas novads
Pielikums
Agris Lungevičs
18352Par zemes lietošanas mērķa maiņu Madonas pilsētāAgris Lungevičs
19353353 Par pašvaldības nekustamā īpašuma “Dārziņi 1” Bērzaune, Bērzaunes pagasts, atsavināšanu - pārdodot atklātā izsolēAgris Lungevičs
20354Par izmaksu piešķiršanu projekta “Bērzaunes pagasta tautas nama pārbūve un aprīkojuma iegāde” Ident. Nr. 16-05-AL23-A019.2203-000016 īstenošanaiAgris Lungevičs
21355Par pārvaldes vadītāja Ošupes un Barkavas pagastos iecelšanu amatāAgris Lungevičs
© 2008-2024 Madonas novads. Visas tiesības aizsargātas. Izgatavoja GlobalPro »
Datu privātuma politika · Sīkdatņu politika · Pielāgot sīkdatnes · Piekļūstamības paziņojums